Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Den ser till att nämnderna följer mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Förvaltningen verkställer kommunstyrelsens beslut. Förvaltningen ska också hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift.