Prioritering 2024-2026

Prioriteringen av utbyggnadsområden för åren 2024-2026 är beslutad i kommunfullmäktige i mars 2024. De områden som kommer att prioriteras under de kommande tre åren är de områden som tilldelats medfinansieringen med hjälp av EU-bidrag.

På kartan visas de fastigheter som tilldelats medel för fiberutbyggnad märkta med ett hus i orange.

Samtliga områden ska byggas under de kommande tre åren men vi har idag inte någon inbördes ordning på dessa utan denna kommer längre fram.

Klicka på kartan för att få den i pdf-format.

Karta med översikt fiberutbyggnad

Kontakt