Våldsutsatta kvinnor

Många kvinnor har erfarenheter av våld i nära relation. De män som utövar våld finns representerade på alla samhällspositioner, inom alla åldrar, bakgrunder, kulturer. Detsamma gäller de kvinnor som blir utsatta.

Konsekvenserna av våldet kan vara fysiska skador, psykiska besvär och ohälsa. Att leva i en relation med övergrepp kan medföra såväl långvariga som psykiska besvär, depression och ångeststörningar är ett par exempel. Våldet kan också betraktas som ett förtroendebrott, det är inte helt självklart att kvinnan vill anklaga den man hon har valt att leva med för övergrepp. Alla kvinnor i en relation ser sig inte heller som offer för misshandel, och ofta lägger kvinnan skulden på sig själv.

Kvinnans beroende av mannen kan vara ekonomiskt, känslomässig eller grunda sig i en rädsla att förlora vårdnaden om eventuella barn. En kvinna som har levt länge i ett förhållande med våldsinslag, kan till sist uppleva det som något normalt.

Stöd till kvinnor

Till dig som är/har varit utsatt för våld och/eller hot finns stöd och hjälp att få. Tveka inte att nyttja någon av de stödfunktioner som finns i din närhet. Om du behöver någon att prata med eller någon att fråga om råd, finns ett flertal olika ställen som du kan vända dig till.

Öppettider

Kontakt