Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt vård- och omsorgsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Familj, barn och ungdom

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Kinda Kommun får det stöd och den hjälp som behövs.

Frivillig hjälp
Individ- och familjeomsorgen (IFO) erbjuder frivillig hjälp. För att få den hjälp du behöver ansöker du själv om detta. Exempelvis kan du vara anhörig till person med beroendeproblematik. 

Rådgivning, ansökan eller anmälan
Om du misstänker att ett barn far illa, har frågor kring vilket stöd du eller din familj kan få eller annan social rådgivning gällande barn och unga är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen. Ibland behövs kortare eller längre tids vård utanför det egna hemmet, i familjehem eller behandlingshem.

I några mycket sällsynta fall måste IFO använda tvångsåtgärder. Då handlar det antingen om barn eller ungdomar som far illa till följd av bristande föräldraförmåga eller eget beteende, eller vuxna som kraftigt missbrukar alkohol eller droger.

Utredning enligt BBIC

I Kinda görs alla utredningar gällande barn och ungdomar utifrån BBIC. BBIC står för Barns Behov i Centrum och är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barn- och ungdomsvården.

Syftet med BBIC är att stärka barnets ställning, att öka samarbetet med barnet och dess nätverk samt att skapa systematik och rättssäkerhet. Målet är att kunna ge de barn och ungdomar som är föremål för socialtjänstens insatser samma chanser i livet som andra barn i samhället. 

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida