Taxor och avgifter

Ibland måste vi ta ut avgifter för att finansiera vissa aktiviteter eller verksamheter. Några exempel på vad du får betala en avgift för:

  • En plats i förskolan
  • Ansöka om bygglov
  • Hemtjänst
  • Miljö- och livsmedelskontroller

I slutet av varje år tar fullmäktige beslut om nya taxor och avgifter.

När du kommer in i dokumentet Taxor och avgifter, tryck Ctrl+f så får du fram en sökruta där du kan skriva in vilken taxa du söker.

Kontakt