Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Vi kan inte alltid vara glad och vi behöver tillåta oss själv att känna det vi känner. Ibland fungerar inte livet som vi vill. I perioder kan vi uppleva att vi saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt vi önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om var du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga. Akut hjälp

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare för att läsa mer om och se vilka verksamheter du kan vända dig till vid olika problem.

Alkohol och droger

Mobbning och kränkande behandling

Bristande föräldraskap

Problem i skolan

Kris i livet

Riskbruk och missbruk

Dödsfall

Sexuella övergrepp

Ekonomiska problem

Skilsmässa

Våld och övergrepp

Skolfrånvaro

Ilska och utbrott

Stress

KriminalitetVerksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Kinda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Verksamheter.


Öppettider

Kontakt