Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet när du är barn och ung. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt i eller utanför skolan är det bra att prata med någon och berätta hur du har det.

Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din egen situation.
Trivs du inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ditt problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som du kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan du själv hitta orsaken till att du känner som du gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver du kanske andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet.

Läs mer nedan om problem i skolan och var du kan vända dig för att få råd, stöd och hjälp.

Öppettider

Kontakt