Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Sammanträden

Kallelsen eller kungörelsen är det underlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla.

Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum.

Protokoll
Protokollen redovisar bland annat vilka ledamöter som tjänstgjort, vilka ärenden som behandlats, vilka yrkanden som lagts fram, vilka beslut som fattats samt vilka ledamöter som deltagit i besluten.

I protokollen hittar du det faktiska beslutet och, i vissa fall, även tillhörande bilagor. När det gäller större ärenden finns även ett beslutsunderlag som inte presenteras i protokollet.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida