Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier i sfi har du som

  • är folkbokförd i Kinda kommun
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • har ett svenskt personnummer - om du är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller andra regler enligt skollagen 29 kapitlet 2–3 §§.

Antagningstider för sfi

Antagningen sker flera gånger per termin:
ansök senast 13 juni för start 15 augusti
ansök senast 15 augusti för start 5 september
ansök
senat 5 september för start 17 oktober
ansök
senast 17 oktober för start 28 november
ansök
senast 28 november för start 2 januari

Blankett för ansökan hittar du under "Blanketter och e-tjänster".

Sfi på Kinda lärcentrum erbjuder möjlighet till 23 undervisningstimmar i veckan. Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. 15 timmar enligt studievägarna nedan och eftermiddagsstudier i kursform på grundläggande nivå.

Studieväg 1

Läs- och skrivundervisning , kurs A till kurs D.
Studieväg 1 har långsam studietakt och är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2

Kurs B till kurs D.
Studieväg 2 har snabbare studietakt än studieväg 1 och vänder sig till dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3

Kurs C till kurs D.
Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.