• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier i sfi har du som

  • är folkbokförd i Kinda kommun
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • har ett svenskt personnummer - om du är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller andra regler enligt Skollagen 29 kapitlet 2–3 §§.

Antagningstider för sfi HT 2024

Antagningen sker flera gånger per termin:

ansök senast 7 augusti för start 2 september

ansök senast 2 september för start 30 september

ansök senast 30 september för start 28 oktober

ansök senast 28 oktober för start 25 november

Blankett för ansökan hittar du under "Blanketter och e-tjänster".

Sfi på Kinda lärcentrum erbjuder möjlighet till 23 undervisningstimmar i veckan. Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. 15 timmar enligt studievägarna nedan och eftermiddagsstudier genom orienteringskurser med olika teman.

Studieväg 1

Läs- och skrivundervisning , kurs A till kurs D.
Långsam studietakt för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2

Kurs B till kurs D.
Snabbare studietakt än studieväg 1 för dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3

Kurs C till kurs D.
Snabb studietakt för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.