Telefonnummer i akuta lägen

112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjouren 013-20 75 26

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till sociala jouren, Linköpings kommun. Sociala jouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 116 006

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Mind självmordslinjen 90 101

Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med självmordslinjens volontärer. Öppet dygnet runt.

Öppettider

Kontakt