Misstanke om barn som far illa

Om du får vetskap om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt, bör du anmäla detta till individ- och familjeomsorgen.

Om du vill göra en anonym anmälan behöver du inte uppge ditt namn då du ringer eller gör en skriftlig anmälan.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstlagen skyldighet att anmäla till individ- och familjeomsorgen om de misstänker att barn eller unga far illa. Vi är skyldiga att undersöka alla anmälningar.

Öppettider

Kontakt