Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

VA-taxor

Du som äger en villafastighet som är ansluten till vatten, avlopp och med dagvattenledning betalar en årlig brukningsavgift.

Taxorna hittar du under dokument nedan.