Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt teknik och drift

ikon för öppna och stäng meny

Gräva och schakta

Innan du gräver och schaktar måste du alltid ta reda på om det finns ledningar i marken. Du måste också ansöka om tillstånd för att gräva. Handläggningstid beräknas till tre veckor.
Kontakta oss för mer information.

Kompletterande tillstånd
Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att gräva. Utöver grävningstillstånd kan du också behöva strandskyddsdispens och bygglov. Ibland är tillstånd från länsstyrelsen eller andra myndigheter nödvändiga. I områden med vattenskydd söker du tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Trafikanordningsplan skall bifogas när grävning sker i/vid anslutning till väg.

Viktigt att veta
Om du hittar fornlämningar eller föroreningar måste du genast sluta gräva. Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker fornlämningar och kommunens bygg- och miljöavdelning om du hittar föroreningar.

Återställning
Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med teknik och drift. När du är färdig med arbetet kontaktar du teknik och drift för en slutbesiktning. Efter slutbesiktningen lämnas en garantitid på två år.

Skadestånd
Om du råkar skada ledningar i marken är du alltid skyldig att betala reparationen och andra merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida