Skolfrånvaro

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där du får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.
Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte mår bra i skolan.  Det är vanligt att ha det jobbigt med kompisarna, någonting som de flesta känner av mer eller mindre under sin skolgång. Ibland går det så långt att det handlar om mobbning, det vill säga att ett barn blir kränkt och utfryst under en längre tid.

En annan orsak kan vara att barnets föräldrar inte fungerar som ett stöd, kanske för att de är upptagna av sina egna problem eller att de har för höga eller för låga förväntningar på sitt barn. Under uppväxten går de flesta också igenom egna kriser som kan göra att man i perioder inte orkar ägna sig tillräckligt åt skolan.

Stress och prestationsångest är vanliga problem i skolan, där perioder av prov och betygshets kan vara svåra att ta sig igenom för en del elever. Det kan leda till olika symtom på stress, som till exempel svårt att sova.

Elever som har svårt att följa med i undervisningen av olika anledningar kan också få svårt att trivas och må bra.

Läs mer nedan om skolfrånvaro och var du kan få råd, stöd och hjälp.

Öppettider

Kontakt