• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Lucka 3

Här är vår byggnadsinspektör,
som talar om hur du göra bör.
Söka bygglov i tid du ska göra,
om du ett större bygge ska genomföra.