• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Lucka 3

Här är vår byggnadsinspektör,
som talar om hur du göra bör.
Söka bygglov i tid du ska göra,
om du ett större bygge ska genomföra.