Lucka 6

Lära för livet,
det är givet.
Från förskolestart till oändligheten,
bygger vi visheten.
Här kommer en av alla våra lärare,
som är våra kunskapsbärare.
Med uppdraget att varje dag lära ut, lyssna och förstå,
att se alla elever, stora som små.