• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Lucka 13

Det viktigaste vi har,
det är bland annat deras ansvar.
En utmaning de oss ger,
att vi bara ler.
Vad kan vara bättre just idag?
när Lucia kommer förbi ett slag.