Lucka 4

Ute i bygden i ur och skur,
här kommer hemtjänsten på daglig tur.
Året om de kommer på besök,
just nu full fart med julstök.
Mellan besöken vi ett par sekunder får,
med önskan om god jul och gott nytt år!