Lucka 5

Sandning är temat här,
när teknik och drift gör sig besvär.
Att kika förbi för att informera,
om var du kan hitta mera,
sand för att bekämpa
och halkan dämpa.

www.kinda.se/sandningssand