Lucka 12

På fritidsgården är det alltid kul,
kanske lite extra när det närmar sig jul!
Nöjda ungdomar ger sitt beröm,
jobbet på fritidsgården är en dröm!