Barn och utbildning

Kinda kommun har bra skolor
för barn, tonåringar och vuxna. I våra skolor ska barnens behov
vara i centrum.
Alla vuxna ska känna ansvar
för alla barn.

Värgårdsskolan är vår skola för högstadiet.
Där kan du välja att gå en fotbollsutbildning.

Allhamraskolan är vårt gymnasium.
Det är en liten skola med fler lärare
än vanligt. Här kan alla synas och få hjälp.
Du kan välja mellan olika linjer.
El, industri, individuellt program och särskola.

Vi har också särskola.
Det är skola för barn
som har något handikapp.

Vi har skolor för vuxna.
Det är viktigt att lära sig nya saker
hela livet.