Att arbeta i Kinda

I dag arbetar många i små företag.
Det kan vara industrier eller turism.
En del arbetar med kreativa jobb. Den största arbetsplatsen är kommunen.
Det ska vara bra att arbeta hos oss.
De som gör det ska må bra på arbetet.

Vi ska vara duktiga på det vi arbetar med.
Vi ska hjälpa des som bor i Kinda.


Så här söker du arbete
Om du vill söka arbete hos Kinda kommun
ska du skicka din ansökan till den adress
som står i annonsen.

Det är chefen för varje enhet
som vet om de behöver ny personal.
Om du vill söka annat arbete i Kinda
kan arbetsförmedlingen hjälpa dig.
Telefon 0494-133 60.