• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

Har du en närstående som har behov av stöd och ökad trygghet? Skulle du känna dig trygg med att veta hur din närstående mår?

Det finns det smarta lösningar för dig och din närstående i Visningslägenheten som bidrar med att öka självständighet, trygghet, och minska ofrivillig ensamhet.

Genom att titta på filmerna nedan får du veta mer av de smarta lösningarna som finns i visningslägenheten.

Börja med att se första filmen “Möt Kajsa”

Kajsa är en fiktiv person, genom att lära känna Kajsa via filmen får du ta del av vissa händelser som hon är med om i sin bostad. Kopplade till dessa händelser ser ni filmer 1-8 med smarta lösningar som ökar tryggheten för Kajsa och Kajsas närstående. (Filmerna är mellan 1-4 min långa.)

Varmt välkommen till Visningslägenheten, Bergdalagatan 19C i Kisa där du och dina närstående kan komma för att prova på välfärdsteknik.

Boka tid för visning hos Marie Valfridsson, verksamhetsutvecklare Kinda kommun. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Länk till mer information om visningslägenheten på Bergdalagatan

Visningslägenhet

Bergdalagatan 19 C, Kisa

Länk till mer information Kajsa - vår persona

Intro - Möt Kajsa

Träffa vår fiktiva person Kajsa

Länk information om hemma-borta larm

Film 1 - Hemma-borta larm

Fungerar både som inbrottslarm och påminnelse för Kajsa.

Länk till information om passitivitetslarm

Film 2 - Passitivitetslarm

Känner av om Kajsa varit aktiv eller passiv och kan på så sätt larma.

Länk information om ledbelysning

Film 3 - Ledbelysning

Belysning som styrs via sensorer

Länk till information om mobilt trygghetslarm 1

Film 4 - Mobilt trygghetslarm 1

Erbjuder digital ledsagning, geografisk trygghetszon och aktiv spårning

Länk information om app som textar

Film 5 - App som textar

En app som textar telefonsamtal i realtid.

Länk till information om dusch och toalett

Film 6 - Dusch och toalett

Lösningar som underlättar för Kajsa att själv kunna sköta sin hygien.

Länk information om seatup fåtölj

Film 7 - Seatup fåtölj

Funktion som underlättar att både sätta sig i och stiga upp ur fåtöljen.

Länk till information om mobilt trygghetslarm 2

Film 8 - Mobilt trygghetslarm 2

Smartklocka med mobilt trygghetslarm GPS och samtal

Kontakt