Personuppgiftsincident

I följande formulär kan Kinda kommuns leverantörer anmäla en personuppgifts incident. Medarbetare i Kinda kommun anmäler personuppgiftsincidenter via intranätet.

Observera ange inga personuppgifter nedan, om det inte uttryckligen efterfrågas.

Information om dig som anmälare
Information om dig som anmälare
När inträffade incidenten?
När inträffade incidenten?
När upptäcktes incidenten?
När upptäcktes incidenten?
Vilken typ av incident anmäler du?
Vilken typ av incident anmäler du?Vilken nämnds personuppgifter berörs?
Vilken nämnds personuppgifter berörs?


Vems personuppgifter berörs?
Vems personuppgifter berörs?


Ingår känsliga personuppgifter?
Ingår känsliga personuppgifter?

Beror incidenten på arbetssätt eller teknisk lösning?
Beror incidenten på arbetssätt eller teknisk lösning?
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna?
Har obehöriga kommit åt personuppgifterna?Är de individer vars personuppgifter läckt informerade?
Är de individer vars personuppgifter läckt informerade?
Kontakt