A different Kinda life

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

 • Kommunstyrelsens sammanträde 28/10

  På kommunstyrelsens sammanträde den 28/10 behandlas bland annat taxor och avgifter, delårsrapporten, effektiviseringar av kommunkoncernens lokaler, inriktningsbeslut gällande utträde ur kommunalförbundet ITSAM.

 • Hackelhallen inhyser årets fest för kommunens medarbetare

  Vi har i år valt att ha en övergripande kommunfest för alla våra medarbetare istället för julbord eller julgåva. Detta är en del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och visa vår uppskattning.

 • Invigning utegym i Horn

  Välkommen på invigning av utegym i Horn torsdag 24 oktober klockan 14.00 vid starten av elljusspåret. Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Kinda på femte plats gällande social hållbarhet

  Tidningen Dagens Samhälle har rangordnat landets kommuner gällande hur bra de är på social hållbarhet. Kinda kommun placerar sig på plats fem i gruppen städer och stadsnära kommuner.

 • Viktigt att anmäla brott och tipsa polisen!

  För att få en tryggare kommun och kunna jobba brottsförebyggande är det viktigt att polisanmäla alla brott och att tipsa polisen. Polisen använder tips för att bekämpa brott. Ofta är tips från medborgare helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. Du kan lämna anonyma tips.

 • Poliskontorets reception i Kisa stängs tillfälligt

  Från och med den 9 september kommer receptionen på polishuset i Kisa tills vidare att stänga. Personal kommer dock att finnas på plats intill polisens lokaler.

 • Kindas resultat i öppna jämförelser

  Frågorna gick ut till samtliga personer som har stöd, i form av hemtjänst eller särskilt boende, i april 2019. Resultatet visar bland annat att 100 %, av de som besvarat frågorna, på Västerliden är nöjda med matsituationen och personalens bemötande.

 • Grovsopsinsamling hösten 2019

  Nu är det dags för grovsopsinsamling för hushållen runt om i kommunen. Grovsopor är exempelvis kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar. Datum, platser och sorteringsguide hittar du här.

 • Umgängesstöd sökes akut!

  Vi söker nu dig som vill och kan fungera som umgängesstöd. Du ska vara van att arbeta med människor i olika situationer och bygga relationer. Viktigast är dina personliga egenskaper och erfarenheter.

  Läs mer

 • Polisens medborgardialog 2019

  Nu har du som är medborgare i Kinda möjlighet att berätta om hur du upplever kommunen ur ett trygghetsperspektiv. Enkäten görs som en del i det brottsförebyggande jobbet. Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för polisen lokalt och lägger en del av grunden till de medborgarlöften som tecknas tillsammans med kommunerna.

  Läs mer

 • Utveckling Kisa centrum

  Centrum i Kisa har många viktiga samhällsfunktioner för kommunens medborgare. Förutom kommunens administrativa styrning innehåller centrumet flera servicefunktioner som bibliotek, Polis, Turistbyrå med mera. Centrumets handel, butiker och övriga verksamheter har en mycket viktig roll för fungerande service för medborgarna och företagen, inte bara i Kisa utan även för orterna runt Kisa och för landsbygden.

  Läs mer

 • Här kan du se vad Kinda har att erbjuda!

  Här i Kinda väntar äventyr, kultur och natursköna upplevelser i den omväxlande och vackra Kindabygden. Ta gärna en titt på vår turisthemsida för att se vad vi kan erbjuda dig!

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida