• Digital medborgarträff Tidersrum 10 december

  Med anledning av pandemin blev vi tyvärr tvungna att ställa in flera av de planerade medborgarträffarna under året. Nu provar vi möjligheten att låta medborgarna möta våra politiker digitalt via Zoom istället. Torsdagen den 10 december klockan 18-20 bjuder vi in till en medborgarträff för Tidersrum med omnejd.

 • Detaljplan för Hackel 9:5 med flera - samråd

  Kommunen har arbetat fram ett planförslag som nu är ute på samråd. Samrådstiden är mellan 30 november 2020 och 15 januari 2021. Här finns samrådsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt. Vill du lämna synpunkter på samrådsförslaget ska dina synpunkter ha inkommit skriftligen till kommunen innan samrådstidens sista dag,15 januari 2021.

 • Miljöstipendium 2020 tilldelas Per och Susanne

  Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar Per och Susanne Johansson, Skattegårdens Lantbruk 2020 års miljöstipendium med motiveringen "Med energiskt och uthålligt arbete tillhandahåller de välsmakande, ekologiska och närodlade grönsaker i ett rikt och varierande utbud".

 • Sänkt fart räddar liv!

  Sänkt fart räddar liv och därför har vi arbetat med att se över hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i tätorterna Kisa och Rimforsa. Som en del i arbetet har ett förslag på nya hastighetsgränser tagits fram för de båda tätorterna.

 • Vikarie inom vård och omsorg

  Du borde jobba inom vård och omsorg! Vi söker lyhörda, och ansvarstagande timvikarier med ett stort intresse för andra människor, är det du? Här finns möjlighet att utifrån din kompetens jobba inom fler områden. A different Kinda work helt enkelt!

 • Resultat hastighetsskylt Rimforsa

  Under perioden 29/9 till 28//10 var en temporär hastighetsskylt uppsat vid korsningen Västra vägen och Kaprifolvägen i Rimforsa. Resultatet visar att medelhastigheten mot tavlan var 32,27 km/h och bort från tavlan 32,8 km/h.

 • Kinda högt rankad i Lärarförbundets skolrankning

  Vi placerar oss på plats 33 av 290 kommuner och vi har en generell positiv utveckling. I länet placerar vi oss på plats 3. Bästa skolkommun är en sammanställning som kartlägger skolornas förutsättningar runtom i landet utifrån en stor mängd data.

 • Över 10 000 invånare i Kinda kommun!

  Nya siffror från den 30/9 visar att vi nått milstolpen 10 000 invånare, woho! Efter ett par år under den magiska gränsen, närmare bestämt 18 år, hamnar vi på 10 004 invånare för år 2020. Med andra ord närmare vårt befolkningsmål på 10 150 invånare år 2023.

 • Problem med schemafunktionen och inlogg

  IST Administration för Förskola och Fritidshem har fortfarande problem med schemafunktionen men även med inloggningen. Felen är anmälda till support och en rättning av felen kommer att levereras från IST, så snart den är klar.

 • Anmäl brott i nära relation

  Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut.

 • Lunch till gymnasieelever som studerar via distans

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort, deltar i distansundervisning och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via vårt skolkök i kommunen. Matlådor kommer att delas ut i Horn, Kisa och Rimforsa. Du beställer matlådor här.

 • Hur du hämtar reservationer när biblioteket är stängt

  För att hämta reservationer eller beställningar du har gjort gör du enligt följande.

 • Aktuellt läge inom vård och omsorg

  Vi har i dagsläget ingen smitta inom särskilt boende i kommunen. Vi vill dock fortfarande vädja till alla att undvika att besöka våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder.

 • Förändringar i kommunala verksamheter

  Med anledning av de skärpta allmänna råden kommer det att förekomma förändringar inom våra verksamheter. Förändringarna gäller fram till och med 19/11 i första hand, men kan komma att förlängas.

 • Klart för nytt stöd till enskilda näringsidkare

  Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

 • Skärpta allmänna råd i Östergötland!

  Vi är i ett allvarligt läge. Var och en måste nu ta ett stor ansvar för att följa de skärpta råden för att snabbt minska smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Östergötland beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Östergötland. Detta gäller från och med idag, 29 oktober, till och med 19 november.

 • Rutiner kring besök på våra boenden

  Vi avråder från besök till äldreboende samt grupp och servicebostäder och vädjar till alla att hörsamma denna avrådan. Då kommunen inte har laglig rätt att utfärda besöksförbud finns det rutiner framtagna för hur besök ska gå till. Dessa rutiner måste undantagslöst följas

 • Hjälp med att få hem läkemedel från apoteket

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att få hem läkemedel från apoteket finns det hjälp att få genom ett samarbete mellan Kinda kommun, Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Kisa.

 • Förändring av skolskjuts inför höstterminen 2020

  Uppdaterat 20200902 förändring gällande busskortselever. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Covid-19 och föreningsbidrag 2021

  Verksamheten hos de flesta föreningar går i år på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag inför 2021 utifrån samma aktivitetsunderlag som för årets bidragsgivning.

 • Tillsynsbesök

  De tillsyner och kontroller som absolut måste göras just nu, med fokus på liv, hälsa och miljö kommer att genomföras. I övrigt kommer vi ta stor hänsyn till det rådande läget och, där det är möjligt, skjuta på vissa tillsynsbesök till hösten.

 • Fakturering gällande tillsyn

  Gällande fakturering av tillsynsavgifter kommer fakturorna att skickas ut löpande, men med förfallodatum 30/11 för att undvika ytterligare belastning på redan utsatta företag.

 • matchajobben.nu - stöd för företag i Coronatider

  Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Julkalender 2020

  Vi vet inte hur många gånger vi sagt det, men det blir inte mindre sant för det. Det är en annorlunda tid vi lever i just nu, det går inte att förneka. Vi har därför detta år valt att köra några favoriter i repris uppblandat med nya stjärnskott i årets julkalender. Håll till godo och ta hand om varandra!

  Läs mer

 • Kommunhusets reception och turistbyrå håller stängt 24/11-4/1

  Som en del i vårt utvecklingsarbete för att ge våra kommunmedborgare en bättre service, bygger vi om receptionen. Ombyggnationen påbörjas vecka 48 och beräknas vara färdig under början av nästa år. Därmed håller receptionen och turistbyrån stängt 24/11-4/1.

  Läs mer

 • Färdtjänstresor under jul- och nyår 2020

  I år med Corona så blir det ett väldigt speciellt år. Trots pandemin som påverkar oss alla så är det många som vill resa till nära och kära under dessa helgdagar. Vi vill här genom särskilt informera om att samplanering av fler resenärer i bilarna är ett måste för att kunna tillgodose er resenärers önskemål. Vi behöver ha er beställning för resor under julhelgen, 24/12–26/12 och nyårshelgen 31/12–1/1 senast fredagen den 11 december. 

  Läs mer

 • Vi söker familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer

  Vi söker människor och familjer som kan fungera som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi behöver dig som kan erbjuda ett hem med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

  Läs mer

 • Vintertid på Adlerskog

  Från och med 1 november är det ändrade öppettider på Adlerskogs avfallsanläggning.

  Läs mer

 • Larmet går!

  Intresserad av vilka utryckningar som räddningstjänsten i Kinda åker på? Vill du hålla dig uppdaterad på eventuella bilolyckor inför du ska ut och åka? Nu hittar du "Larmet går" via vår hemsida.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer