A different Kinda life

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

 • Vuxenstudera i vår?

  Kinda lärcentrum erbjuder bland annat barnskötarutbildning (lärling), data för nybörjare och distanskurser inom olika ämnen. Ansökan senast 15 november. Här kan du läsa mer om vårt utbildningsutbud. 

 • Kinda går starkt också i Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun"!

  På plats 69 av landets 290 kommuner återfinns Kinda som klättrar uppåt jämfört med tidigare år. I mätningen framgår att betygsresultaten för kommunens nior och den höga andelen behöriga lärare är två viktiga kriterier som gör att Kinda lyfter i rankingen. Ett fantastiskt resultat som är ett kvitto på det arbete rektorer, förskolechefer, lärare och övrig personal lägger ner på verksamheten varje dag.

 • Kinda bland de bästa skolkommunerna i föräldraalliansens grundskoleindex 2018

  Varje år mäter intresseorganisationen föräldraalliansen kvalitet i landets grundskolor. Fem år i rad har Kinda kommun varit bland de hundra bästa kommunerna och 2018 är Kinda kommun rankad som nummer 7. Det som mäts är bland annat niornas betygsresultat, personaltäthet i skola och fritidshem och behörighet hos personal. Allt relateras till kommunens förutsättningar i form av andel nyanlända, föräldrars utbildningsbakgrund etc.

 • Chatt för ungdomar

  Här kan du som är 13-25 år och bor i Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun chatta med kurator. Chatten är helt anonym och kostnadsfri. Chatten vänder sig även till dig som är förälder till barn och ungdomar i åldrarna 13-25 år och vill prata med kurator om ditt barns psykiska hälsa.

 • Har du mätt radon i ditt bostadshus?

  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Nu är det dags att beställa mätpaket för säsongen 2018-2019.

 • Öppettider Adlerskogs avfallsanläggning från och med 1 november

  På Adlerskogs avfallsanläggning kan du slänga ditt sorterade avfall. Från och med 1 november gäller följande öppettider.

 • Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person.

 • Fördjupad översiktsplan för Rimforsa ställs ut för granskning

  Den fördjupade översiktplanen redovisar Kinda kommuns syn på hur Rimforsa ska utvecklas och hur kvalitéer som finns i samhället ska stärkas. Förslaget ställs ut för granskning mellan 181105-190102. Under hela utställningsperioden ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi bjuder in till ett offenligt samråd onsdagen den 21 november 2018 klockan 19-21 på församlingsgården i Rimforsa. Välkomna!

  Läs mer

 • Dags att söka fondmedel

  Det är nu dags för utdelning ur de fonder som vård- och omsogsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Kindabor över 18 år är välkomna att söka ur dessa fonder (gäller ej gymnasie- eller universitetsstuderande).

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida