• Nya regler för företag om rapportering av farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.

 • Digital medborgarträff Björkfors

  Med anledning av pandemin blev vi tyvärr tvungna att ställa in flera av de planerade medborgarträffarna under år 2020. Som ersättning för tidigare inbokade medborgarträff i Björkfors arrangerar vi nu en digital träff som äger rum den 3 mars klockan 18-20. Träffen sker via Zoom.

 • IVO uppmärksammade inga brister vid tillsyn

  Hösten 2020 valde IVO (inspektionen för vård och omsorg) att göra en tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkte eller konstaterad covid-19, på Västerlidens särskilda boende. Beslutet av denna tillsyn visar att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.

 • Trygghetsbesiktningar i Kinda kommun

  Kinda kommun har tidigare år genomfört trygghetsbesiktningar tillsammans med kommuninvånare i samtliga tätorter i kommunen som resulterat i flera förbättringar. Under hösten har trygghetbesiktning genomförts i området Bergdala/Kisa samt Rimforsa skolområde.

 • Kinda kommuns ungdomar lyckas på gymnasiet!

  I den nationella gymnasiestatistiken som publicerades före jul framgår att Kinda kommuns ungdomar lyckas väl med sina gymnasiestudier. Vad gäller andel som tar examen inom 3 eller 4 år samt hur snabbt man blir etablerad på arbetsmarknaden eller i studier ligger Kinda idag bland de den fjärdedel av kommunerna som lyckas bäst i riket.

 • Vikarie inom vård och omsorg

  Du borde jobba inom vård och omsorg! Vi söker lyhörda, och ansvarstagande timvikarier med ett stort intresse för andra människor, är det du? Här finns möjlighet att utifrån din kompetens jobba inom fler områden. A different Kinda work helt enkelt!

 • Ingen förändring för skolorna

  Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.

 • Aktuellt läge inom vård och omsorg

  Glädjande nog pågår vaccinering, men vi påminner om vikten av att följa rekommendationerna oavsett. Vi fortsätter vädja till alla att undvika att besöka våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder.

 • Tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att besluten följs i Östergötland.

 • Lunch till gymnasieelever som studerar via distans

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort, deltar i distansundervisning och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via vårt skolkök i kommunen. Matlådor kommer att delas ut i Horn, Kisa och Rimforsa. Du beställer matlådor här.

 • Vi avråder från besök på våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder

  Vi avråder från besök till äldreboende samt grupp- och servicebostäder och vädjar till alla att hörsamma denna avrådan. Då kommunen inte har laglig rätt att utfärda besöksförbud finns det rutiner framtagna för hur besök ska gå till. Dessa rutiner måste undantagslöst följas

 • Vaccinering covid-19

  Sveriges vaccinering mot covid-19 startade den 27 december. De första som fick del av vaccinet är de mest utsatta. Vaccineringen utförs i omgångar när tillgång till vaccin finns.

 • Idrottshallar bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare

  Observera att kommunala idrottshallar och gymnastiksalar endast är bokningsbara för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

 • Förändringar i kommunala verksamheter

  Med anledning av de skärpta allmänna råden kommer det att förekomma förändringar inom våra verksamheter. Förändringarna gäller tills nytt beslut tas.

 • Hur du hämtar reservationer när biblioteket är stängt

  För att hämta reservationer eller beställningar du har gjort gör du enligt följande.

 • Skolskjuts vårterminen 2021

  Uppdaterat 20210115. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Vi söker vikarier!!

  Ny termin och vi söker nya vikarier. Anmäl dig via vikariebanken om du är intresserad av att hoppa in som vikarie inom bildningsförvaltningen, det vill säga förskola, grundskola och fritidshem. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer

 • Försiktig öppning av biblioteken i Horn, Kisa och Rimforsa

  Vi öppnar försiktigt upp biblioteken på ett coronasäkert sätt. Läs mer om öppettider och riktlinjer via länken!

  Läs mer

 • Kommunhusets reception öppnar igen!

  Efter en kortare stängning, för ombyggnad av receptionen, öppnar nu kommunhusets reception igen.

  Läs mer

 • Enkelt och tryggt hemma - Du behövs!

  Vi söker dig som vill vara med på resan in i framtiden genom projektet "Enkelt och tryggt hemma". Vi söker nu cirka 10 personer eller hushåll som vill upplåta sina hem till att bli testmiljöer och bidra och eventuellt delta med sin erfarenhet och utlåtande under projekttiden. Tveka inte - du behövs!

  Läs mer

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer

 • Kommunals löneavtal 2020 - Engångsbelopp

  Löneavtalet med Kommunal är nu klart, detta innehåller ett engångsbelopp motsvarande 5500 kronor för perioden 1 maj – 31 oktober. För att erhålla hela beloppet krävs att du arbetat heltid under hela perioden. Om du har slutat under perioden 1 maj – 31 oktober så behöver du skriftligen ansöka om att ta del av engångsbeloppet. Det gäller även om du arbetat mitt i perioden det vill säga börjat och slutat i perioden, exempelvis månadsavlönad sommarvikarie.

  Läs mer...