Information om coronaviruset
 • Workshop för företagarna i Kinda kommun!

  Nu lägger vi i en högre växel i näringslivsutvecklingen i kommunen. Vi inleder med en workshop för att tillsammans komma vidare i arbetet. Om du är företagare i kommunen är du varmt välkommen, tillsammans vill vi förbättra och utveckla näringslivsarbetet i Kinda kommun!

 • Företagsklimatet i Kinda kommun

  Vi har nu fått resultatet från Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet i Kinda kommun. Resultatet visar att vi hamnar på plats 250 och vi är inte nöjda med det.

 • Riksdagsledamöter på besök

  Fredag 25/9 hade vi besök av riksdagsledamöterna Johan Andersson (S) och Eva Lindh (S). Efter en kort presentation av kommunen besökte kommunledningen tillsammans med riksdagsledamöterna BTT Plåt AB och Avite för en presentation av delar av det lokala näringslivet. Lunchen kom från Värgårdsskolan och därefter fick de en presentation av vårt nya integrationsprojekt och LSS Daglig verksamhet.

 • Stort integrationsprojekt på gång!

  Vi har fått det glädjande beskedet att AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonderna) har beviljat vår projektansökan ”Lära för att lära”. Projektet innebär att vi har större möjlighet att att göra insatser för integration för alla invånare i kommunen som ännu inte fått svenskt medborgarskap.

 • Ett konstverk växer fram!

  Nu händer det grejer igen vid Hackelhallen i Rimforsa. Idrottsprofilerna på väggen mot vägen får nu sällskap av en konstnärlig utsmyckning på entréväggen. Julius Nord är på plats och har påbörjat sitt uppdrag.

 • Problem med schemafunktionen

  IST Administration för Förskola och Fritidshem har problem med schemafunktionen. Framför allt gäller det scheman som sträcker sig över flera veckor. Felet är anmält till support och IST meddelar idag att det kommer att rättas i nästa uppdatering. Stäm av med era förskolor/fritidshem hur de vill att ni rapporterar tiderna.

 • Inackorderingstillägg och busskort för gymnasieelever

  Ansökan om inackorderingstillägg ska göras i hemkommunen varje läsår. Busskort delas ut på respektive gymnasieskola vid skolstarten. Första morgonen behövs inget busskort.

 • Anmäl brott i nära relation

  Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut.

 • Angående besöksförbud på våra boenden

  Regeringen har beslutat att från och med 20201001 häva det rådande besöksförbud på äldreboenden. Vi välkomnar beslutet och ser fram emot en höst där de boende kan ta emot besök på ett sätt som inte bidrar till smittspridning.

 • Cafégänget inom daglig verksamhet är igång igen!

  Nu har cafégänget inom daglig verksamhet dragit igång igen. Numera befinner de sig i nya lokaler på Leoparden (gamla Folkets hus) i Kisa.

 • Hjälp med att få hem läkemedel från apoteket

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att få hem läkemedel från apoteket finns det hjälp att få genom ett samarbete mellan Kinda kommun, Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Kisa.

 • Förändring av skolskjuts inför höstterminen 2020

  Uppdaterat 20200902 förändring gällande busskortselever. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Covid-19 och föreningsbidrag 2021

  Verksamheten hos de flesta föreningar går i år på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag inför 2021 utifrån samma aktivitetsunderlag som för årets bidragsgivning.

 • Tillsynsbesök

  De tillsyner och kontroller som absolut måste göras just nu, med fokus på liv, hälsa och miljö kommer att genomföras. I övrigt kommer vi ta stor hänsyn till det rådande läget och, där det är möjligt, skjuta på vissa tillsynsbesök till hösten.

 • Fakturering gällande tillsyn

  Gällande fakturering av tillsynsavgifter kommer fakturorna att skickas ut löpande, men med förfallodatum 30/11 för att undvika ytterligare belastning på redan utsatta företag.

 • matchajobben.nu - stöd för företag i Coronatider

  Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov.

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Grovsopsinsamling hösten 2020

  Nu är det dags för grovsopsinsamling för hushållen runt om i kommunen. Grovsopor är exempelvis kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar. Datum, platser och sorteringsguide hittar du här.

  Läs mer

 • Ungdomar erbjuds jobb under hösten 2020!

  Kinda lärcentrum har fått i uppdrag att ordna fram jobb till kommunens ungdomar, en satsning som kallas "jobb för unga". Nu söker vi ungdomar som vill testa ett arbete inom våra kommunala verksamheter under hösten 2020.

  Läs mer

 • Vi söker vikarier

  Nytt läsår och vi söker nya vikarier. Anmäl dig via vikariebanken om du är intresserad av att hoppa in som vikarie inom bildningsförvaltningen, det vill säga förskola, grundskola och fritidshem. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer

 • Medmänniskor – en fotoutställning av Elisabeth Ohlson om allas lika värde

  Fredagen den 18 september öppnar Kisa bibliotek dörrarna till utställningen Medmänniskor – en utställning om allas lika värde. Utställningen ger tillfälle till egna reflektioner om hur vi människor ser på varandra och påminner oss om att samtalet om människors lika värde måste få fortsätta. Här möter vi några av de grupper som ofta ställs utanför: äldre, människor med funktionsvariation, flyktingar, homosexuella, i sammanhang som får besökaren att tänka till.

  Läs mer

 • Vi ökar med 40 personer

  Kinda ökar med 40 personer visar Statistiska Centralbyråns siffror 20200630. Detta innebär att vi nu är 9 980 personer folkbokförda i kommunen och går i en positiv riktning med tanke på vår ambition att antalet invånare ska vara 10 150 stycken år 2023.

  Läs mer

 • Larmet går!

  Intresserad av vilka utryckningar som räddningstjänsten i Kinda åker på? Vill du hålla dig uppdaterad på eventuella bilolyckor inför du ska ut och åka? Nu hittar du "Larmet går" via vår hemsida.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida