• Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen

  Tvätta din bil med miljömärkta bilvårdsprodukter i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. De har oljeavskiljare eller reningsverk. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark kan det smutsiga tvättvattnet rinna orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

 • Turisthemsidan live!

  Inget aprilskämt i år från oss! Vi kommer istället med en rolig nyhet, idag finns vår nya turisthemsida live! Med en ny layout och tips och information om vad Kinda har att erbjuda välkomnar vi våren, nya och gamla besökare och våra medborgare till en hemsida om vad Kinda har att erbjuda. Välkomna in och hitta din nästa upplevelse här i Sjöriket Kinda!

 • Hjälp oss hitta Årets Föreningsledare!

  Vem tycker du ska få föreningledarpriset 2021? Priset delas ut för uppmärksamma personer som står för förtjänstfulla insatser inom föreningslivet i kommunen. Vem som helst kan nominera kandidater. Lämna ditt förslag och motivering senast 19 april.

 • Vintersandupptagning

  Vintersandupptagning på gator och vägar kommer att utföras med start vecka 12. Vid dålig väderlek kan förskjutningar i planeringen förekomma.

 • Nedskräpning runt återvinningsstationerna i Kisa

  Vi måste hjälpas åt med att hålla våra återvinningsstationer fina. Senaste tiden har det förekommit mycket nedskräpning vid Leoparden i Kisa men även vid stationerna vid Coop och Karlssons Elektriska.

 • Nya regler för företag om rapportering av farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.

 • Vikarie inom vård och omsorg

  Du borde jobba inom vård och omsorg! Vi söker lyhörda, och ansvarstagande timvikarier med ett stort intresse för andra människor, är det du? Här finns möjlighet att utifrån din kompetens jobba inom fler områden. A different Kinda work helt enkelt!

 • Ingen förändring för skolorna efter sportlovet

  Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.

 • Aktuellt läge inom vård och omsorg

  Glädjande nog pågår vaccinering, men vi påminner om vikten av att följa rekommendationerna oavsett. Vi fortsätter vädja till alla att undvika att besöka våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder.

 • Tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att besluten följs i Östergötland.

 • Lunch till gymnasieelever som studerar via distans

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort, deltar i distansundervisning och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via vårt skolkök i kommunen. Matlådor kommer att delas ut i Horn, Kisa och Rimforsa. Du beställer matlådor här.

 • Rutiner vid besök på våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder

  20210301 Vi ser över våra rutiner gällande besök utifrån folkhälsomyndighetens nya besked, vi återkommer med mer information. Fram till dess gäller tidigare rutiner vid besök på äldreboende samt grupp- och servicebostäder. Dessa rutiner måste undantagslöst följas

 • Vaccinering covid-19

  Sveriges vaccinering mot covid-19 startade den 27 december. De första som fick del av vaccinet är de mest utsatta. Vaccineringen utförs i omgångar när tillgång till vaccin finns.

 • Idrottshallar bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare

  Observera att kommunala idrottshallar och gymnastiksalar endast är bokningsbara för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

 • Förändringar i kommunala verksamheter

  Med anledning av de skärpta allmänna råden kommer det att förekomma förändringar inom våra verksamheter. Förändringarna gäller tills nytt beslut tas.

 • Hur du hämtar reservationer när biblioteket är stängt

  För att hämta reservationer eller beställningar du har gjort gör du enligt följande.

 • Skolskjuts vårterminen 2021

  Uppdaterat 20210115. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Detaljplan för Hackel 9:5 med flera - granskning

  Detaljplaneförslaget för en ny grundskola på Hackel är nu utställt på granskning. Granskningstiden är mellan 7 april och 7 maj 2021och det innebär att du under denna tid har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Här finns granskningsförslaget med tillhörande utredningar tillgängligt digitalt. Ett informationsmöte om detaljplaneförslaget kommer att hållas digitalt torsdagen den 22 april 2021 klockan 18.00. Länk till mötet kommer att finnas här i god tid innan mötet börjar.

  Läs mer

 • Välkommen till vår nya digitala medarbetare!

  Vi hälsar vår nya medarbetare Kim välkommen till vår hemsida. Kim är vår nya chatbot som dygnet runt hjälper dig att hitta vad du söker på vår hemsida. Kim är ny på jobbet och lärs upp genom att du ställer frågor om våra kommunala verksamheter. Välkommen och ställa dina frågor, dygnet runt!

  Läs mer

 • Grovsopsinsamling våren 2021

  Nu är det dags för grovsopsinsamling för hushållen runt om i kommunen. Grovsopor är exempelvis kasserade möbler, mattor, kläder, skor, emballage, trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel ej grövre ris eller grenar. Datum, platser och sorteringsguide hittar du här.

  Läs mer

 • Vill du börja hos oss på Kulturskolan?

  Vill du lära dig att spela ett eller flera musikinstrument eller börja på Kulturskolans teaterlinje? Anmäl intresse och läs mer här om vad Kulturskolan har att erbjuda. Varmt välkomna!

  Läs mer

 • Enkelt och tryggt hemma - Du behövs!

  Vi söker dig som vill vara med på resan in i framtiden genom projektet "Enkelt och tryggt hemma". Vi söker nu cirka 10 personer eller hushåll som vill upplåta sina hem till att bli testmiljöer och bidra och eventuellt delta med sin erfarenhet och utlåtande under projekttiden. Tveka inte - du behövs! Från och med mars 2021 presenterar vi en Digital resa, där du som är intresserad kan ta del av projektets innehåll. Här hittar du filmer som förklarar tjänsterna och produkterna samt vilka behov de möter. Till varje film hör också ett antal frågor som vi hoppas att du vill svara på. Det är till stor hjälp i vårt arbete.

  Läs mer

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer

 • Kommunals löneavtal 2020 - Engångsbelopp

  Löneavtalet med Kommunal är nu klart, detta innehåller ett engångsbelopp motsvarande 5500 kronor för perioden 1 maj – 31 oktober. För att erhålla hela beloppet krävs att du arbetat heltid under hela perioden. Om du har slutat under perioden 1 maj – 31 oktober så behöver du skriftligen ansöka om att ta del av engångsbeloppet. Det gäller även om du arbetat mitt i perioden det vill säga börjat och slutat i perioden, exempelvis månadsavlönad sommarvikarie.

  Läs mer...