• Dags att söka fondmedel

  Det är nu dags för utdelning ur de fonder som vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Kindabor över 18 år är välkomna att söka ur dessa fonder (gäller ej gymnasie- eller universitetsstuderande). Ansökan lämnas senast onsdag 3 november.

 • Schaktningsarbete på Rosengatan Kisa

  Under vecka 42-47 kommer schaktningsarbete att utföras på Rosengatan på sträckan mellan Ulrikagatan och Fimongatan i Kisa. Detta påverkar trafiken i området och om möjligt välj annan väg. Under arbetets gång kan vattnet komma att stängas av sporadiskt för boenden i närområdet.

 • Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-28

  Kommunalrådet Conny Forsberg sammanfattar kommunstyrelsens sammanträde den 29/9 2020. På agendan bland annat delårsrapport och olika motioner.

 • Företagsklimatet i Kinda kommun

  Vi har nu fått resultatet från Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet i Kinda kommun. Resultatet visar att vi hamnar på plats 250 och vi är inte nöjda med det.

 • Anmäl brott i nära relation

  Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut.

 • Skärpta allmänna råd i Östergötland!

  Vi är i ett allvarligt läge. Var och en måste nu ta ett stor ansvar för att följa de skärpta råden för att snabbt minska smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Östergötland beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Östergötland. Detta gäller från och med idag, 29 oktober, till och med 19 november.

 • Riktlinjer kring besök på våra boenden

  Vi ser positivt på möjligheten att motverka ensamhet genom att vi tillsammans skapar möjlighet till säkra besök. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) kan du läsa om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

 • Avbokning av hallar

  En påminnelse om att inte glömma att avboka eventuella halltider om era träningar eller evenemang blir inställda.

 • Cafégänget inom daglig verksamhet är igång igen!

  Nu har cafégänget inom daglig verksamhet dragit igång igen. Numera befinner de sig i nya lokaler på Leoparden (gamla Folkets hus) i Kisa.

 • Hjälp med att få hem läkemedel från apoteket

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att få hem läkemedel från apoteket finns det hjälp att få genom ett samarbete mellan Kinda kommun, Svenska kyrkan och Apoteksgruppen i Kisa.

 • Förändring av skolskjuts inför höstterminen 2020

  Uppdaterat 20200902 förändring gällande busskortselever. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Covid-19 och föreningsbidrag 2021

  Verksamheten hos de flesta föreningar går i år på sparlåga på grund av Covid-19. Med anledning av detta har samhällsbyggnadsnämnden beslutat låta bidragsberättigade föreningar i Kinda kommun få möjlighet att söka föreningsbidrag inför 2021 utifrån samma aktivitetsunderlag som för årets bidragsgivning.

 • Tillsynsbesök

  De tillsyner och kontroller som absolut måste göras just nu, med fokus på liv, hälsa och miljö kommer att genomföras. I övrigt kommer vi ta stor hänsyn till det rådande läget och, där det är möjligt, skjuta på vissa tillsynsbesök till hösten.

 • Fakturering gällande tillsyn

  Gällande fakturering av tillsynsavgifter kommer fakturorna att skickas ut löpande, men med förfallodatum 30/11 för att undvika ytterligare belastning på redan utsatta företag.

 • matchajobben.nu - stöd för företag i Coronatider

  Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Öppettider i samband med allhelgonahelgen 2020

  I samband med All helgons dag har en del av våra verksamheter förändrade öppettider.

  Läs mer

 • Vintertid på Adlerskog

  Från och med 1 november är det ändrade öppettider på Adlerskogs avfallsanläggning.

  Läs mer

 • Riksfärdtjänst inför julen 2020

  Riksfärdtjänsten Sverige vill informera om att samplanering av fler resenärer i bilar är ett måste för julens resor. I en personbil kommer maximalt tre passagerare att resa tillsammans. Samplanering kommer även ske i rullstolsfordon. Det är därför viktigt att din ansökan ska vara din handläggare tillhanda så tidigt som möjligt, dock senast den 15 november.

  Läs mer

 • Vuxenutbildningar på Kinda lärcentrum

  På Kinda lärcentrum finns flera olika typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder utbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Ansökningsperioden för start vårterminen 2021 öppnar 5 oktober. Sista ansökningsdatumet är 6 november.

  Läs mer

 • Vi söker vikarier

  Nytt läsår och vi söker nya vikarier. Anmäl dig via vikariebanken om du är intresserad av att hoppa in som vikarie inom bildningsförvaltningen, det vill säga förskola, grundskola och fritidshem. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer

 • Larmet går!

  Intresserad av vilka utryckningar som räddningstjänsten i Kinda åker på? Vill du hålla dig uppdaterad på eventuella bilolyckor inför du ska ut och åka? Nu hittar du "Larmet går" via vår hemsida.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer