Information om coronaviruset
 • Nyinvigning av Skedevid kanal- en del av Kinda kanal

  Skedevid kanal, en historiskt viktig del av Kinda kanal är nu återställd till ursprungligt skick och nyinvigning ägde rum under tisdagsförmiddagen den 19 maj. Medverkade gjorde bland annat Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande, Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande Linköping, Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande Kinda samt Camilla Egberth, ordförande AB Kinda Kanal.

 • Ska du elda?

  Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall, är grundregeln att det inte är tillåtet inom tätbebyggt (detaljplanerat) område. Om du ska elda utanför tätbebyggt område, är det viktigt att du är mycket försiktig och har kollat upp att det är tillåtet. Elda aldrig ensam. Tänk även på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt så att inte vinden gör att du tappar kontrollen över elden. Anmäl alltid in din eldning så slipper vi åka i onödan på kontrollerade eldningar. Anmäl din eldning här.

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla, rasta hunden eller göra andra ärenden men utifrån rådande läge inte kan eller vågar? Det finns hjälp att få bestående av frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

 • Kort sammanfattning av kommunstyrelsen 2020-05-04

  Här hittar du ett kort klipp där kommunalrådet sammanfattar kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2020.

 • Räddningstjänsten ansluter sig till bakre ledning

  4 maj ansluter räddningstjänsten i Kinda till bakre ledning Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i tidsskritiska lägen.

 • Vårhälsning från kommunalrådet

  En vårhälsning från kommunalrådet Conny Forsberg där Kinda kommuns medborgare önskas en glad vår och en påminnelse om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Skolavslutning

  Skolavslutning är en tradition som är viktig i skolan, med glädjefyllda elever som äntligen får sommarlov. På grund av Coronapandemin kommer vi att fira skolavslutning på ett annorlunda sätt för att ta hänsyn till de riktlinjer som folkhälsomyndigheten gör.

 • Endast Meröppet på biblioteket i Kisa på lördagar

  Vi förändrar våra öppettider på biblioteket i Kisa på lördagar med anledning av Covid-19. Från och med 25 april kommer biblioteket i Kisa vara stängt. Meröppet kommer att vara öppet klockan 07:00-20:00.

 • Lunch till gymnasieelever som studerar på distans

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via vårt skolkök i kommunen. Från och med torsdag 16 april kommer matlådor delas ut till de elever som anmäler intresse för det. Matlådor kommer att delas ut i Horn, Kisa och Rimforsa.

 • Om Covid19 skulle konstateras inom kommunala verksamheter

  Av respekt för enskilda individers integritet och patientsekretess har vi beslutat att vi kommer inte att lämnat ut några uppgifter om våra medarbetares hälsotillstånd eller de personer vi vårdar. Detta innebär att vi i dagsläget den 14/4 bekräftar smitta inom kommunala verksamheter på en övergripande nivå, men inte mer specifikt än så.

 • Medborgarträff i Björkfors framflyttad

  Medborgarträffen som skulle genomförts i Björkfors den 27 maj är framflyttad till hösten istället.

 • Tillsynsbesök

  De tillsyner och kontroller som absolut måste göras just nu, med fokus på liv, hälsa och miljö kommer att genomföras. I övrigt kommer vi ta stor hänsyn till det rådande läget och, där det är möjligt, skjuta på vissa tillsynsbesök till hösten.

 • Fakturering gällande tillsyn

  Gällande fakturering av tillsynsavgifter kommer fakturorna att skickas ut löpande, men med förfallodatum 30/11 för att undvika ytterligare belastning på redan utsatta företag.

 • matchajobben.nu - stöd för företag i Coronatider

  Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov.

 • Stödpaket till näringslivet

  Näringslivet står inför stora utmaningar i samband med Coronaviruset och Convid19. Det är viktigt att stödja det lokala näringslivet och vi kommer att göra vad vi kan för att samverka kring lösningar som kan underlätta. Vi har därför tagit beslut kring ett stödpaket på fem punkter till att börja med till lokala företag.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer

 • Kulturskolan underhåller

  Eftersom det är svårt med att sjunga och spela för publik i dagens läge så bjuder här Kulturskolan på lite digital underhållning. Det kommer att laddas upp fler filmer här efterhand. Lyssna och njut!

  Läs mer

 • Detaljplaneförslag för Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29

  Detaljplan Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29 är ute på samråd under perioden 4 till 31 maj. Syftet med planen är att utöka byggrätten på två fastigheter som idag är bebyggda med fritidshus.

  Läs mer

 • Nylansering av Kindaförslaget!

  Kindaförslaget är tillbaka i ny form. Ett Kindaförslag är en idé eller ett förslag från dig som är medborgare i Kinda kommun eller som berörs av dess verksamhet. Kindaförslaget gör det möjligt för dig som medborgare att påverka det som är viktigt för dig. Nu går det att rösta på förslaget igen. Upplever du problem, tveka inte att kontakta oss!

  Läs mer

 • Öppettider Adlerskogs avfallsanläggning

  På Adlerskogs avfallsanläggning kan du slänga ditt sorterade avfall. Från och med 1 april gäller följande öppettider.

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida