Kinda kommuns hemsida

 • Tjänligt badvatten i Kinda kommun!

  Samtliga av kommunens badplatser får godkänt i uppföljande kvalitetsmätningar för badvatten.
 • Besök på våra särskilda boenden

  Personalen bär åter munskydd eller visir i nära arbete med brukare och kollegor då vi ser att antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Sverige. Som besökare rekommenderas du också att bära munskydd. Besök bör fortfarande ske med försiktighet.Vid frågor kontakta personalen.
 • Färdtjänstresor överlämnas till Östgötatrafiken 1 juli

  Från och med 1 juli övergår bokning och avbokning av färdtjänstresa till Östgötatrafiken. Det kommer innebära viss förändring för färdtjänstberättigade i Kinda kommun. Myndighetsutövningen kommer vara kvar i kommunen och fungera som tidigare.
 • Vi fotograferar byggnader med kulturhistoriskt värde

  Just nu inventerar vi byggnader på landsbygden med kulturhistoriskt värde. Detta innebär att en representant från kommunen fotograferar hus av intresse för att vi ska få ett förbättrat kunskapsunderlag att använda vid framtida planering.
 • Dags för ett bad!

  Vi kan med glädje meddela att vid vår provtagning vid våra kommunala badplatser så visade alla tester att det är tjänligt vatten. Vilket innebär att det är fritt fram för ett bad!
 • Återbruket öppnar upp ännu mer!

  Nu finns det möjlighet att hämta grejer på Återbruket på Adlerskog måndagar, fredagar och öppna lördagar. Som tidigare kan du lämna in grejer närhelst Adlerskog är öppet. Välkommen att fynda!
 • Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen

  Tvätta din bil med miljömärkta bilvårdsprodukter i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. De har oljeavskiljare eller reningsverk. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark kan det smutsiga tvättvattnet rinna orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

  Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen

 • Inventering av enskilda avlopp

  I Kinda kommun finns över 2200 enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen årlig tillsyn och inventering av befintliga anläggningar. Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

  Läs mer

 • Ansök om bygglov i tid

  Under vår och sommar är det högt tryck på bygglov och våra handläggningstider kan vara lite längre. Glöm därför inte att ansöka om bygglov eller anmäla ditt projekt i god tid. Bygglov behövs ibland när du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar och kan bland annat gälla altan, uteplats och plank.

  Läs mer