Välkommen till Kinda kommuns hemsida

 • Fimongatan i Kisa avstängd 4/12 - 22/12

  Fimongatan kommer vara helt stängd för all trafik, inklusive gående, cyklar och bilar, 4/12 - 22/12 mellan kyrkogårdarna från Kyrkogatan till Rosengatan.
 • Miljöstationen i Hycklinge har upphört

  I mitten på november upphörde miljöstationen för farligt avfall i Hycklinge. Ny lagstiftning om farligt avfall gör att stationen inte längre klarar lagkraven.
 • Föreläsning om solceller och batterier för företag

  Är ditt företag intresserad av att skaffa en solcellsanläggning eller investera i batterier? Under en föreläsning arrangerad av Åtvidabergs kommun får du som företagare kunskap om hur en solcellsanläggning fungerar och vad som gör den lönsam, samt vilka användningsområden det finns för batterier och hur de påverkar ekonomiskt.
 • Tillsammans stoppar vi spridningen av afrikansk svinpest!

  Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig till nya platser. Men vi behöver göra vad vi kan tillsammans för att det inte ska ändras.
 • Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

  Kinda kommun genomför just nu en kontroll av avgiften som du betalat. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med din taxerade inkomst hos Skatteverket. Du får en faktura inom kort om det visar sig att din barnomsorgsavgift är fel.
 • Gängsnacket - information från KinBrå

  Alltför många barn i Sverige dras in i kriminella gäng. En del är så unga som 10-12 år. I dagsläget ser vi inte att Kinda kommun har drabbats av en aktiv rekrytering från kriminella gäng. Men situationen kan ändras snabbt och vi har många ungdomar som rör sig i länets större städer där det är mer förekommande.
 • Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet från 2024

  Från och med nästa år inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under hösten klassar därför miljöenheten på Kinda kommun om alla befintliga verksamheter.
 • Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar!

  Här kan du göra en intresseanmälan för framtida fiberanslutning för de fastigheter som inte är anslutna till kommunens fibernät idag. Syftet är att få en bild av var det finns intresse för anslutning.

  Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar

 • Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

  Har du eller en närstående behov av stöd och ökad trygghet? Skulle du känna dig trygg med att veta hur din närstående mår? Nu finns det smarta lösningar för dig och din närstående i Visningslägenheten som bidrar med att öka självständighet, trygghet, och minska ofrivillig ensamhet.

  Trygghetsskapande åtgärder i hemmet