A different Kinda life

Tillsammans utvecklar vi Kinda!

 • Ny skola i Rimforsa placeras vid Hackelområdet

  Nu är nästa steg i processen för byggande av ny skola i Rimforsa taget. Under måndag förmiddag presenterades ett förslag om att Rimforsa skola ska placeras vid Hackelområdet. Detta är möjligt tack vare köp av tätortsnära mark och placeringen innebär att vi utnyttjar de ytor som kommunen äger på bästa möjliga vis.

 • Föreläsning unga, nätet och övergrepp

  Individ- och familjeomsorgen i Kinda kommun bjuder in till en föreläsning av Novahuset, föreningen mot sexuellt våld. I föreläsningen integreras två teman "Unga, nätet och övergrepp" och "Sexuellt självskadebeteende och riskbeteende".

 • Dags att söka fondmedel

  Det är nu dags för utdelning ur de fonder som vård- och omsorgsnämnden i Kinda kommun ansvarar för. Kindabor över 18 år är välkomna att söka ur dessa fonder (gäller ej gymnasie- eller universitetsstuderande).

 • 1 november införs tjänsten SMSlivräddare i Region Östergötland

  Genom tjänsten kan frivilliga med kunskaper i hjärt-lungräddning snabbt vara på plats och göra livräddande insatser vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

 • Kinda på femte plats gällande social hållbarhet

  Tidningen Dagens Samhälle har rangordnat landets kommuner gällande hur bra de är på social hållbarhet. Kinda kommun placerar sig på plats fem i gruppen städer och stadsnära kommuner.

 • Kritik på Teknik

  Under våren 2019 genomförde Kinda kommun en undersökning "Kritik på Teknik". Tusen  kommuninvånare, slumpmässigt utvalda, i åldern 18-74 år fick chansen att ge sina synpunkter. Generellt visar undersökningen på positivt inställda kommuninvånare.

 • Förtydligande gällande brandskyddskontroll och ventilationskontroll

  Det har kommit till vår kännedom att företag ringer runt och erbjuder sina tjänster för att utföra brandskyddskontroll och/eller ventilationskontroll. Detta görs inte i samarbete med eller på uppdrag av Kinda kommun.

 • Hackelhallen inhyser årets fest för kommunens medarbetare

  Vi har i år valt att ha en övergripande kommunfest för alla våra medarbetare istället för julbord eller julgåva. Detta är en del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och visa vår uppskattning.

 • Umgängesstöd sökes akut!

  Vi söker nu dig som vill och kan fungera som umgängesstöd. Du ska vara van att arbeta med människor i olika situationer och bygga relationer. Viktigast är dina personliga egenskaper och erfarenheter.

  Läs mer

 • Utveckling Kisa centrum

  Centrum i Kisa har många viktiga samhällsfunktioner för kommunens medborgare. Förutom kommunens administrativa styrning innehåller centrumet flera servicefunktioner som bibliotek, Polis, Turistbyrå med mera. Centrumets handel, butiker och övriga verksamheter har en mycket viktig roll för fungerande service för medborgarna och företagen, inte bara i Kisa utan även för orterna runt Kisa och för landsbygden.

  Läs mer

 • Öppettider Adlerskogs avfallsanläggning från och med 1 november

  På Adlerskogs avfallsanläggning kan du slänga ditt sorterade avfall. Från och med 1 november gäller följande öppettider.

  Läs mer

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida