Kinda kommuns hemsida

 • Grävarbete för belysning - Kullerstadsvägen i Horn

  Vi börjar gräva för belysning på Kullerstadsvägen i Horn måndag 13/6 och arbetet beräknas pågå i 2 veckor.
 • Färdtjänstresor överlämnas till Östgötatrafiken 1 juli

  Från och med 1 juli övergår bokning och avbokning av färdtjänstresa till Östgötatrafiken. Det kommer innebära viss förändring för färdtjänstberättigade i Kinda kommun. Myndighetsutövningen kommer vara kvar i kommunen och fungera som tidigare.
 • Återbruket öppnar upp ännu mer!

  Nu finns det möjlighet att hämta grejer på Återbruket på Adlerskog måndagar, fredagar och öppna lördagar. Som tidigare kan du lämna in grejer närhelst Adlerskog är öppet. Välkommen att fynda!
 • Så här kan du ge stöd i en orolig värld

  Många undrar hur de kan hjälpa till när omvärlden är orolig och hjälpbehovet enormt. Viljan att hjälpa till är stor och det pågår flera fina initiativ både lokalt, nationellt och globalt.
 • Vattenkvalitet i egen brunn

  Ett bra vatten i kranen räknar vi ofta som en självklarhet men det är bra att vara på den säkra sidan. Vattenkvaliteten kan även skilja sig åt över tid. Har du egen vattenbrunn är det bra att kontrollera vattenkvalitet med jämna mellanrum.
 • Vi fotograferar byggnader med kulturhistoriskt värde

  Just nu inventerar vi byggnader på landsbygden med kulturhistoriskt värde. Detta innebär att en representant från kommunen fotograferar hus av intresse för att vi ska få ett förbättrat kunskapsunderlag att använda vid framtida planering.
 • Mötesplats mottagning

  På mötesplatsen kan du få stöd med: - registrering till Migrationsverket - få information om det svenska samhället - råd och stöd med praktiska frågor - rådgivning om ekonomi - information om att vara förälder i Sverige

  Läs mer

 • Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen

  Tvätta din bil med miljömärkta bilvårdsprodukter i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. De har oljeavskiljare eller reningsverk. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark kan det smutsiga tvättvattnet rinna orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

  Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen

 • Inventering av enskilda avlopp

  I Kinda kommun finns över 2200 enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen årlig tillsyn och inventering av befintliga anläggningar. Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

  Läs mer

 • Ansök om bygglov i tid

  Under vår och sommar är det högt tryck på bygglov och våra handläggningstider kan vara lite längre. Glöm därför inte att ansöka om bygglov eller anmäla ditt projekt i god tid. Bygglov behövs ibland när du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar och kan bland annat gälla altan, uteplats och plank.

  Läs mer