• Feriearbete sommaren 2021

  Sommaren närmar sig och det är dags att ansöka om feriearbete. Du som är född mellan 030101-01231 och är folkbokförd i Kinda kommun, samt har ett fullständigt personnummer eller tillfälligt arbetstillstånd har möjlighet att söka. Ansökningstiden startar 1 mars och stänger 31mars.

 • Varning för bedrägeri kring vaccination

  Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Det finns två saker som du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination.

 • Utdelning ur Birgersonska fonden

  Föreningar kan söka pengar ur fonden för nyttiga ändamål inom Kisa församling. Ansökan ska vara inlämnad senast fredag 12 mars 2021.

 • Nedskräpning runt återvinningsstationerna i Kisa

  Vi måste hjälpas åt med att hålla våra återvinningsstationer fina. Senaste tiden har det förekommit mycket nedskräpning vid Leoparden i Kisa men även vid stationerna vid Coop och Karlssons Elektriska.

 • IVO uppmärksammade inga brister vid tillsyn

  Hösten 2020 valde IVO (inspektionen för vård och omsorg) att göra en tillsyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkte eller konstaterad covid-19, på Västerlidens särskilda boende. Beslutet av denna tillsyn visar att IVO inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.

 • Nya regler för företag om rapportering av farligt avfall

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.

 • Vikarie inom vård och omsorg

  Du borde jobba inom vård och omsorg! Vi söker lyhörda, och ansvarstagande timvikarier med ett stort intresse för andra människor, är det du? Här finns möjlighet att utifrån din kompetens jobba inom fler områden. A different Kinda work helt enkelt!

 • Ingen förändring för skolorna efter sportlovet

  Smittskydd Region Östergötland ändrar inte sin rekommendation när det gäller länets skolor efter sportlovet. Det blir alltså ingen rekommendation om distansundervisning på högstadieskolorna efter lovet.

 • Aktuellt läge inom vård och omsorg

  Glädjande nog pågår vaccinering, men vi påminner om vikten av att följa rekommendationerna oavsett. Vi fortsätter vädja till alla att undvika att besöka våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder.

 • Tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att besluten följs i Östergötland.

 • Lunch till gymnasieelever som studerar via distans

  Alla elever som går i gymnasiet på annan ort, deltar i distansundervisning och har behov av skollunch har nu möjlighet att få det via vårt skolkök i kommunen. Matlådor kommer att delas ut i Horn, Kisa och Rimforsa. Du beställer matlådor här.

 • Rutiner vid besök på våra äldreboenden samt grupp- och servicebostäder

  20210301 Vi ser över våra rutiner gällande besök utifrån folkhälsomyndighetens nya besked, vi återkommer med mer information. Fram till dess gäller tidigare rutiner vid besök på äldreboende samt grupp- och servicebostäder. Dessa rutiner måste undantagslöst följas

 • Vaccinering covid-19

  Sveriges vaccinering mot covid-19 startade den 27 december. De första som fick del av vaccinet är de mest utsatta. Vaccineringen utförs i omgångar när tillgång till vaccin finns.

 • Idrottshallar bokningsbara för barn och unga födda 2002 eller senare

  Observera att kommunala idrottshallar och gymnastiksalar endast är bokningsbara för föreningar med verksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare, i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut.

 • Förändringar i kommunala verksamheter

  Med anledning av de skärpta allmänna råden kommer det att förekomma förändringar inom våra verksamheter. Förändringarna gäller tills nytt beslut tas.

 • Hur du hämtar reservationer när biblioteket är stängt

  För att hämta reservationer eller beställningar du har gjort gör du enligt följande.

 • Skolskjuts vårterminen 2021

  Uppdaterat 20210115. Covid -19 har påverkat mycket i vårt samhälle och så även möjligheten att resa med allmänna kommunikationer där bland annat antalet passagerare per fordon har begränsats.

 • Individ- och familjeomsorgen erbjuder råd och stöd via telefon

  Behöver du någon att prata med om hur du har det hemma, om dina relationer, om du är orolig för någon annan eller något annat som oroar dig i din livssituation? Ingen fråga är för liten för att ställas.

 • Föreläsningsserie om solceller, energi och elbilar

  Under mars anordnar energi- och klimatrådgivarna i Östergötland tillsammans sex digitala föreläsningar inom området energieffektivisering, uppvärmning, ventilation, elbilar och laddning samt solceller. Anmälan krävs.

  Läs mer

 • Vi söker vikarier!!

  Ny termin och vi söker nya vikarier. Anmäl dig via vikariebanken om du är intresserad av att hoppa in som vikarie inom bildningsförvaltningen, det vill säga förskola, grundskola och fritidshem. Välkommen med din ansökan!

  Läs mer

 • Försiktig öppning av biblioteken i Horn, Kisa och Rimforsa

  Vi öppnar försiktigt upp biblioteken på ett coronasäkert sätt. Läs mer om öppettider och riktlinjer via länken!

  Läs mer

 • Kommunhusets reception öppnar igen!

  Efter en kortare stängning, för ombyggnad av receptionen, öppnar nu kommunhusets reception igen.

  Läs mer

 • Enkelt och tryggt hemma - Du behövs!

  Vi söker dig som vill vara med på resan in i framtiden genom projektet "Enkelt och tryggt hemma". Vi söker nu cirka 10 personer eller hushåll som vill upplåta sina hem till att bli testmiljöer och bidra och eventuellt delta med sin erfarenhet och utlåtande under projekttiden. Tveka inte - du behövs!

  Läs mer

 • Hjälp med att handla

  Om du är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter. Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla finns det hjälp att få genom frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

  Läs mer

 • Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset Covid19

  Vi följer utvecklingen och deltar i den regionala samverkan som samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. I Östergötland samverkar myndigheter, kommuner och andra aktörer för att tillsammans hantera kriser och andra påfrestningar. Vi följer ansvariga myndigheter och deras bedömningar och rekommendationer. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter.

  Läs mer

 • Kommunals löneavtal 2020 - Engångsbelopp

  Löneavtalet med Kommunal är nu klart, detta innehåller ett engångsbelopp motsvarande 5500 kronor för perioden 1 maj – 31 oktober. För att erhålla hela beloppet krävs att du arbetat heltid under hela perioden. Om du har slutat under perioden 1 maj – 31 oktober så behöver du skriftligen ansöka om att ta del av engångsbeloppet. Det gäller även om du arbetat mitt i perioden det vill säga börjat och slutat i perioden, exempelvis månadsavlönad sommarvikarie.

  Läs mer...