Välkommen till Kinda kommuns hemsida

 • Samtalsgrupp "I nöd och lust"

  För dig som lever tillsammans med en partner som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Är du över 65 år och sammanboende med någon som stämmer in på ovanstående beskrivning? Vill du dela erfarenheter med andra?
 • Samråd nytt tillstånd för Kisa avloppsreningsverk

  Kisa avloppsreningsverk har sedan 50-talet mottagit och renat avloppsvatten från Kisa. Reningsverket ligger strax norr om Kisa samhälle i Karleby industriområde, intill Kisasjön. Det är Kinda kommun som är huvudman för verksamheten
 • Nu kan du söka fritidskort!

  Fullmäktige har beslutat att läsåret 23/24 ge möjlighet till elever i högstadiet och gymnasiet (upp till 19 års ålder) och är bosatta i Kinda kommun att få fritidskort till Östgötatrafiken.
 • Simskolor i sommar

  Sommaren 2023 finns det möjlighet att gå i simskola på tre ställen i kommunen, Rimforsa, Ydrefors och Björkfors.
 • Förälder till barn med ADHD - lär dig av Strategi

  Välkommen att anmäla dig till STRATEGI - en föräldrakurs för dig som har en tonåring med adhd.
 • Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar!

  Här kan du göra en intresseanmälan för framtida fiberanslutning för de fastigheter som inte är anslutna till kommunens fibernät idag. Syftet är att få en bild av var det finns intresse för anslutning.

  Intresseanmälan för framtida fiberanslutningar

 • Missa inte vår träningsapp Exorlive!

  Äntligen har vi släppt vår nya app Exorlive, appen som ger dig möjlighet att träna hemma! Kika in på nyheten för att läsa mer om hur du laddar ner den.

  Missa inte vår träningsapp Exorlive!

 • Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

  Har du eller en närstående behov av stöd och ökad trygghet? Skulle du känna dig trygg med att veta hur din närstående mår? Nu finns det smarta lösningar för dig och din närstående i Visningslägenheten som bidrar med att öka självständighet, trygghet, och minska ofrivillig ensamhet.

  Trygghetsskapande åtgärder i hemmet

 • Nu släpper vi appen för Kindas renhållning och VA!

  Nu kan du ladda ner appen (i Google play eller Appstore). Här hittar du bland annat sophämtningsdag, nyheter, sorteringsguide och driftinformation.

  Appen renhållning och VA

 • Vi söker räddningspersonal!

  Att vara deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor. I Horn fungerar du dessutom som första insatsperson vilket innebär att du kommer vara först på olycksplats.

  Vi söker RIB-anställda