Välkommen till Kinda kommuns hemsida

 • Välkommen till anhöriggrupp!

  Du vet väl om att kommunen startar anhöriggrupp för dig som är anhörig eller har någon i din närhet med psykisk ohälsa?
 • Höga vattenflöden i Kinda kommun

  Det råder just nu höga flöden i kommunens vattendrag och högt vattenstånd i några av kommunens sjöar. Kommunen följer utvecklingen. Kom ihåg att du som fastighetsägare har själv ett stort ansvar att bevaka läget vid dina egna byggnader.
 • Majoritetens plattform

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har valt att tillsammans leda Kinda kommun under kommande mandatperiod. Här hittar du deras plattform med de frågor de vill prioritera under de närmsta fyra åren.
 • Avgiftskontroll för 2020

  Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Kinda kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Skuldfakturor och återbetalningar kommer att gå ut i början på november 2022.
 • Har du mätt radon i ditt bostadshus?

  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Nu är det dags att beställa mätpaket för säsongen 2022-2023.

  Har du mätt radon i ditt bostadshus?

 • Nu släpper vi appen för Kindas renhållning och VA!

  Nu kan du ladda ner appen (i Google play eller Appstore). Här hittar du bland annat sophämtningsdag, nyheter, sorteringsguide och driftinformation.

  Appen renhållning och VA

 • Vi söker räddningspersonal!

  Att vara deltidsbrandman, eller räddningspersonal i beredskap som det egentligen heter, innebär att du gör en stor insats för invånarna och företagen i den ort där du bor. I Horn fungerar du dessutom som första insatsperson vilket innebär att du kommer vara först på olycksplats.

  Vi söker RIB-anställda