Vård- och omsorgsutbildning

På Kinda lärcentrum erbjuder vi vuxenutbildning inom Vård och omsorg mot undersköterska. Kurser kan också, i mån av lediga platser, läsas separat vid behov av kompletteringar.

De teoretiska momenten i kurserna läses som regel på plats på Kinda lärcentrum. Om det blir få elever i enstaka kurser kan de ges på distans. Läs mer om innehållet i dokument "Yrkespaket undersköterska 1500 p" under Dokument.

Starttider

Vård- och omsorgsutbildningen startade i augusti 2021. Nästa start beräknas till höstterminen 2022.

Ansökningsblankett hittar du under Blanketter och e-tjänster.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsutbildningen på Kinda lärcentrum är certifierade medlemmar i ett regionalt Vård- och omsorgscollege för Östergötlands län. Här samarbetar kommuner, Region Östergötland, privata vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskolor. Arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten i verksamheterna.