Svenska för invandrare (sfi)

Kontakta oss

Kontakta Kinda lärcentrum

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier har du som:

  • är folkbokförd i Kinda kommun
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Vi erbjuder en individuell studiegång i flera olika grupper.

Studieväg 1
Läs- och skrivundervisning , A-kurs samt B-kurs
Studieväg 1 har långsam studietakt och är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2
Kurs B och C
Studieväg 2 har snabbare studietakt än studieväg 1 och vänder sig till dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3
Kurs C och D
Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Antagning och utbildningens längd
Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Sfi på Kinda lärcentrum erbjuder 15 undervisningstimmar i veckan.

Antagningstider:
Antagningen sker flera gånger per termin:
För start 4 november 2019 - ansök senast 30 september 2019
För start 9 december 2019 - ansök senast 11 november 2019
För start 8 januari 2020 - ansök senast 9 december 2019
För start 10 februari 2020 - ansök senat 13 januari 2020
För start 16 mars 2020 - ansök senast 10 februari 2020
För start 20 april 2020 - ansök senat 16 mars 2020
För start 11 maj 2020 - ansök senast 20 april

Du kan hitta blankett för ansökan i receptionen på Kinda lärcentrum eller klicka på länken här:

Ansökningsblankett för sfiPDF

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida