Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta Kinda lärcentrum

ikon för öppna och stäng meny

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier har du som:

  • är folkbokförd i Kinda kommun
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

Vi erbjuder en individuell studiegång i flera olika grupper.

Studieväg 1
Läs- och skrivundervisning , A-kurs samt B-kurs
Studieväg 1 har långsam studietakt och är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2
Kurs B och C
Studieväg 2 har snabbare studietakt än studieväg 1 och vänder sig till dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3
Kurs C och D
Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Antagning och utbildningens längd
Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Sfi på Kinda lärcentrum erbjuder 15 undervisningstimmar i veckan.

Antagningstider:
Antagningen sker flera gånger per termin:

För start 17 augusti 2020 - ansök senat 1 juni 2020
För start 28 september 2020 - ansök senast 31 augusti 2020
För start 9 november 2020 - ansök senast 12 oktober 2020


Du kan hitta blankett för ansökan i receptionen på Kinda lärcentrum eller klicka på länken här:

» Ladda ner Ansökningsblankett för sfiPDF


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida