Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Rätt till studier har du som:

  • är folkbokförd i Kinda kommun
  • har fyllt 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • har ett svenskt personnummer - om du är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller andra regler enligt skollagen 29 kapitlet 2–3 §§.

Antagningstider:

Antagningen sker flera gånger per termin:
ansök senast 15 februari för start 15 mars
ansök senast 29 mars för start 12 april
ansök senast 12 april för start 3 maj
ansök senast 3 ma för start 24 maj

Blankett för ansökan hittar du längst ner på sidan.

Sfi på Kinda lärcentrum erbjuder 15 undervisningstimmar i veckan. Utbildningen är individuell och hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Studievägarna är:

Studieväg 1

Läs- och skrivundervisning , A-kurs samt B-kurs
Studieväg 1 har långsam studietakt och är för dig som har kort eller ingen utbildning från ditt hemland, är analfabet eller är osäker på det latinska alfabetet.

Studieväg 2

Kurs B och C
Studieväg 2 har snabbare studietakt än studieväg 1 och vänder sig till dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3

Kurs C och D
Studieväg 3 har snabb studietakt och är för dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.