Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning för dig som

  • fyllt 20 år
  • är bosatt i Sverige
  • inte har de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
  • har förutsättningar att klara utbildningen

Gymnasial vuxenutbildning i Kinda kommun är till för dig som

  • fyllt 20 år eller yngre om du har slutfört gymnasiet med studiebevis eller gymnasieexamen
  • är bosatt i Kinda kommun
  • saknar behörighet för vidare studier eller yrke
  • inte redan har de kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att klara utbildningen

Distanskurser

Kurser som inte ges på Kinda lärcentrum kan erbjudas på distans via NTI. Vilka kurser du kan söka ser du om du följer länken "Distansstudier via NTI".
För gymnasial vuxenutbildning, som inte är rättighetsutbildning, sker ett urval som hanteras av kommunens antagnings- och yttranderåd. Urvalet följer skollagen och vuxenutbildningsförordningen.

Ansökningstider under hösten 2024

Yrkesutbildningar inom och utanför kommunen

ansök senast 18 augusti.

Starttiderna gäller för yrkesutbildningar i Linköping. Andra starttider kan förekomma för andra kommuners utbildningar.

Grundläggande vuxenutbildning

ansök senast 7 augusti för start 2 september

ansök senast 2 september för start 30 september

ansök senast 30 september för start 28 oktober

ansök senast 28 oktober för start 25 november

Ansökningar till gymnasial utbildning för att nå behörighet till vidare studier tas om möjligt emot löpande .

Ansökningsblankett

För att söka ladda ner "Ansökan grundläggande och gymnasial vuxenutbildning" under Blanketter och e-tjänster nedan. Du måste ha komplett ansökan för den ska behandlas. Ansökan med individuell studieplan och en tydlig motivering av behovet av studier måste finnas med. Bifoga betyg och personbevis!

Personbevis kan du skriva ut direkt från Skatteverkets hemsida som du kan länka direkt till under Blanketter och e-tjänster.

Aktuell information

Har du samlat betygsdokument men inget slutbetyg?
Förlängd chans att ansöka om utfärdande om slutbetyg  till första juli 2025.         

Du som tidigare har läst på Kinda lärcentrum och har samlade betygsdokument kan ha möjlighet att ta ut ett slutbetyg. Förutsättningen för att du ska kunna ta ut ett slutbetyg är att du har giltiga betygsdokument med tillräckligt många kurser som godkänts och i övrigt uppfyller kraven i förordning. Du hittar blanketten "Ansökan om utfärdande av slutbetyg" under Blanketter och e-tjänster.