Vuxenutbildning

På Kinda lärcentrum finns flera typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska
  • Kurser för behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola på gymnasial nivå på distans

Ansökningstider och ansökningsblanketter för studier finns under respektive rubrik i menyn: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Vård- och omsorgsutbildning.