Vuxenutbildning

På Kinda lärcentrum finns flera olika typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska
  • Barn- och fritidsutbildning i lärlingsform
  • Kurser för behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola på gymnasial nivå på distans

Ansökningsblanketter för studier finns under respektive rubrik i menyn: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Vård- och omsorgsutbildning samt Barn- och fritidsutbildning.

Terminstider för Vuxenutbildningen förutom svenska för invandrare

VT 21 4 januari - 4 juni samt sommarkurser under vecka 23-26
HT 21 16 augusti - 31 december

Ansökningstider (VT 21) för yrkesutbildningar inom och utanför kommunen


Ansök 12 april - 14 maj för start HT21 ansökningstiden passerad - ny ansökningsperiod presenteras under HT 21.

Ansökningstider (VT 21) för sfi och grundläggande vuxenutbildning
ansök senast 3 maj för start 24 maj - gäller endast sfi ansökningstiden passerad - ny ansökningsperiod presenteras under HT 21.

Ansökningar till gymnasial utbildning för att nå behörighet till vidare studier tas om möjligt emot löpande - inga nya kurser registreras efter .