Kontakta oss

Kontakt bildningsförvaltningen

ikon för öppna och stäng meny

Vuxenutbildning

På Kinda lärcentrum finns flera olika typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska
  • Barn- och fritidsutbildning i lärlingsform
  • Kurser för behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola på gymnasial nivå på distans

Ansökningsblanketter för studier finns under respektive rubrik i Menyn: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Vård- och omsorgsutbildning samt Barn- och fritidsutbildning.

Terminstider för Vuxenutbildningen förutom svenska för invandrare

VT 21 4 januari - 4 juni
HT 21 16 augusti - 31 december

Ansökningstider (VT 21) för yrkesutbildningar inom och utanför kommunen


Ansök 12 april - 14 maj för start HT21 (startdatum varierar på olika utbildningar)

Ansökningstider (HT 20) för sfi och grundläggande vuxenutbildning


ansök senast 15 februari för start 15 mars
ansök senast 15 mars för start 12 april
ansök senast 12 april för start 3 maj - gäller endast sfi
ansök senast 3 maj för start 24 maj - gäller endast sfi

Ansökningar till gymnasial utbildning för att nå behörighet till vidare studier tas om möjligt emot löpande.

Kontakt