Vuxenutbildning

På Kinda lärcentrum finns flera olika typer av utbildningar som vänder sig till vuxna. Vi erbjuder:

  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska
  • Kurser för behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola på gymnasial nivå på distans

Ansökningsblanketter för studier finns under respektive rubrik i menyn: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Vård- och omsorgsutbildning samt Barn- och fritidsutbildning.

Terminstider för Vuxenutbildningen

HT 21 16 augusti - 31 december

VT 22 3 januari- 3 juni

Ansökningstider HT 21 för yrkesutbildningar inom och utanför kommunen

Ansökningstid utanför kommunen senast 22 oktober
svar efter yttrande- och antagningsråd 8 november.

Ansökningstider HT 21 för sfi och grundläggande vuxenutbildning

Ansök senast 11 oktober för start 8 november

Ansökningar till gymnasial utbildning för att nå behörighet till vidare studier tas om möjligt emot löpande .