Kinda lärcentrum

Kinda lärcentrum Storgatan 9

Besöksadress: Storgatan 9, 590 38 Kisa
Postadress: Kinda lärcentrum, Kinda kommun, Box 1, 590 40

Kinda lärcentrum är en liten enhet med cirka 25 medarbetare. Vi har nära mellan varandra och till elever och deltagare. Kinda kommuns värdegrund, med ledorden framåtanda, ansvarskänsla och dialog, ligger till grund för vår verksamhet. Vi arbetar med:

 • Kommunal vuxenutbildning
  • inom svenska för invandrare (sfi)
  • grundläggande, och gymnasial utbildning (delvis genom distansstudier)
  • vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska heltid på plats och i lärlingsform
 • Vägledning för studie- eller yrkesval inför och under studier inom kommunal vuxenutbildning
 • Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar utan sysselsättning
 • Arbetsmarknadsinsatser med stöd mot arbete, utbildning eller företagande
 • Organisering av feriearbete
 • Flyktingmottagande för etablering av anvisade kvotflyktingar inom Kinda kommun

Information angående Coronaviruset Covid19

Kinda kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning.

Kinda lärcentrum tar endast emot besökare för schemalagda aktiviteter/lektioner och bokade besök.

Kontakt