Inneboende, inackordering

För att få inackorderingstillägg måste du ha rätt till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Ersättning får du fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Följande elever har rätt till inackorderingstillägg:
Elever från Kinda kommun som studerar i Östergötlands kommuner, Vimmerby eller Hultsfred och bor mer än 3 km från någon av följande busslinjer:

a) Kisa -  Rimforsa - Linköping
b) Rimforsa - Kisa - Vimmerby
c) Horn - Kisa - Vimmerby / Linköping

Om avståndet mellan bostaden och ovanstående busslinjer understiger 3 km kan inackordering beviljas om den totala restiden överstiger 3 timmar per dag.

Tänk på att du inte kan ha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

Inackorderingstillägg söker du hos din hemkommun om du går på en kommunal skola (se blankett nedan). Om du går på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSN.