Prioritering 2024-2026

Prioriteringen av utbyggnadsområden för åren 2024-2026 är beslutad i kommunfullmäktige i mars 2024. De områden som kommer att prioriteras under de kommande tre åren är de områden som tilldelats medfinansieringen med hjälp av EU-bidrag.

På kartan visas de fastigheter som tilldelats medel för fiberutbyggnad märkta med ett hus i orange.

Samtliga områden ska byggas under de kommande tre åren men vi har idag inte någon inbördes ordning på dessa utan denna kommer längre fram.

Alla installationer planeras vara klara senast 1 december 2026.

Vill du beställa? Fyll i formuläret under Blanketter & E-tjänster, som heter Fiberanslutning PTS.

Klicka på kartan för att få den i pdf-format.

Finansieras av Europeiska unionen, Next Generation EU. 
Karta med översikt fiberutbyggnad

Blanketter och E-tjänster

Kontakt