Resultat av din sökning

Din sökning Enskilda avlopp gav 2 träffar

  1. Fil/dokument Eget avlopp

    hittas nedan under länken Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Inventering av enskilda avlopp För att minska övergödning, algblomning och annan negativ påverkan på miljön som kan orsaka olägenhet för människors hälsa

    Kinda.se / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Eget avlopp

  2. Fil/dokument Slamtömning av eget avlopp

    Slamtömning enskilt avlopp Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar

    Kinda.se / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Slamtömning av eget avlopp