• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Resultat av din sökning

Din sökning Enskilda avlopp gav 3 träffar

 1. Fil/dokument Enskilda avlopp

  Elise Zander Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon: 0494-192 93 E-post: elise.zander@kinda.se

  Kinda.se / Enskilda avlopp

 2. Fil/dokument Eget avlopp

  hittas nedan under länken Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Inventering av enskilda avlopp För att minska övergödning, algblomning och annan negativ påverkan på miljön som kan orsaka olägenhet för människors hälsa

  Kinda.se / Bygga, bo och miljö / Vatten och avlopp / Eget avlopp

 3. Fil/dokument Slamtömning av eget avlopp

  Slamtömning enskilt avlopp Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar

  Kinda.se / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Slamtömning av eget avlopp