Lucka 9

Kling, klang och melodi
här kommer kulturskolan förbi.
Bjuder på vacker ton,
i sin egen version.
Julmelodi så vacker bjuds,
när ton för ton ljuds.