Lucka 18

Stormar viner och elen är borta,
för att inte då komma tillkorta.
Följ herr förberedds tips,
så du klarar krisen om tråden klipps.
Krislåda är något alla bör ha i en vrå,
för att det utöver vanliga rå på.