Vattenavstängning i Ydrefors under 1 februari

Torsdag den 1 februari på förmiddagen kommer vattnet stängas av under kortare stunder i Ydrefors på grund av ett underhållsarbete.

Efter arbetet är klart kan det förekomma luft i ledningar och grumligt vatten. Vi råder er då att spola tills det blir klart vatten i kranen igen.