Sophämtningsturer i jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir det följande förändringar i sophämtningsturerna.

25-26 december, inga tömningar

27 december, körs måndagsturen och veckotömningarna i Kisa

28 december, körs tisdags- och onsdagsturerna

29 december, körs torsdags- och fredagsturerna

1 januari, inga tömningar

2 januari, körs måndagsturen och veckohämtning i Kisa

3 januari, körs tisdags- och onsdagsturerna

Observera att påminnelserna i appen inte fungerar som de ska när det är temporära ändringar i hämtningsschemat.