Slutbesiktning godkänd på resecentrum Kisa

Nu är även de offentliga toaletterna öppna på resecentrum i Kisa. Steg för steg har vi slutfört projektet och nu är det färdigt.