Nytt medborgarlöfte Kinda kommun och Polismyndigheten 2024-2025

Kinda kommun och polismyndigheten samverkar i syfte att långsiktigt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. En gemensam handlingsplan, som har sin grund i en lokal lägesbild, är grunden för arbetet. Medborgarlöftet utgör en liten del av en större och mer omfattande handlingsplan. Medborgarlöftet utgår till största delen ifrån det som kommuninvånare i Kinda, i medborgadialoger, har uttryckt vara problem och skapa otrygghet. 

Lägesbild 

Kinda kommun har fortsatt relativt få anmälda brott och en begränsad problembild. Medborgardialoger visar att majoriteten är trygga i Kinda kommun. Bedrägeribrott och försök till bedrägeri är det vanligaste anmälda brottet i Kinda kommun. Trafikrelaterade problem, oro för ett upplevt ökat missbruk av narkotika och tillgreppsbrott är det som tydligast berör medborgarna. Hot och våld och inte minst våld i nära relationer är ett viktigt område där det sannolikt finns ett mörkertal vad gäller utsatthet.

Här hittar du medborgarlöftet Pdf, 151.5 kB.