Nyheter i säsongsabonnemanget för soptömning

Från och med våren 2024 ändrar vi hämtningsintervallet för säsongsabonnemanget (sommartömningen). Det kommer numera att vara vecka 16 till 41. Det innebär att vi har förlängt hämtningssäsongen med ytterligare hämtningstillfällen

Ändringen har vi gjort eftersom det funnits en efterfrågan på det och för att ha samma hämtningsintervall som övriga kommuner i vårt kundtjänstsamarbete. Eftersom det blir fler hämtningar kommer det att innebära att avgiften för säsongsabonnemanget höjs.