Inställda sophämtningsturer

På grund av problem med reservdelar till fordon kommer sophämtningsturerna i Harg, Svalsjö och Tidersrum köras på tisdag 12/12 istället för idag 8/12.