Gängsnacket - information från KinBrå

Alltför många barn i Sverige dras in i kriminella gäng. En del är så unga som 10-12 år. I dagsläget ser vi inte att Kinda kommun har drabbats av en aktiv rekrytering från kriminella gäng. Men situationen kan ändras snabbt och vi har många ungdomar som rör sig i länets större städer där det är mer förekommande.

Under veckan har information gått ut till alla vårdnadshavare kring gängsnacket som ger tips på hur du kan prata med ungdomar om gäng.

Är du orolig för att ditt barn eller något barn du känner ska lockas in i kriminalitet? Vilka varningstecken ska du vara uppmärksam på? Vad vill gängen att barnen ska göra? Vad skyddar barn från kriminalitet?

Nu finns materialet "Gängsnacket" - en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna. Materialet ger dig svar på frågorna ovan. Nedan finns en länk som tar dig vidare till materialet. Materialet finns på svenska och ytterligare åtta olika språk: engelska, arabiska, somaliska, kurdiska, tigrinja, persiska, turkiska och spanska.

Vi rekommenderar att alla trygga vuxna tar sig 5 minuter att läsa igenom materialet.

Är du i behov av råd och stöd?

Råd och stöd i Kinda finns för dig som har frågor eller behöver råd och stöd, 0494-194 49.