Förändringar - återvinningsstationer

Vid årsskiftet sker flera förändringar gällande återvinningsstationerna i kommunen.

  • Återvinningsstationen på Västra vägen, vid Kullaparken, i Kisa, flyttar till vändplanen på Urkhagsvägen. Stationen flyttas av markägarskäl från privat till kommunal mark.
  • Återvinningsstationen i Horn, vid Rimaster, flyttas till ristippen vid Gamla Hycklingevägen/Ådalavägen. Flytten beror på att marken ska användas för att utveckla företagsverksamheten i området.
  • Återvinningsstationen för tidningar och glas i Hycklinge upphör, då den används för lite. Vi hänvisar till återvinningsstationen i Horn.
  • Återvinningsstationen i Rimforsa fräschas upp och containrarna flyttas om för att underlätta tömning och städning.