• Grumligt vatten och luft i vattenledningarna i Horn , läs mer >>

Flaggning till stöd för Ukraina

Flaggning till stöd för det Ukrainska folket kommer att ske på fredagar, med reservation för om flaggningen kommer i konflikt med nationella flaggdagar och/eller sedan tidigare beslutad flaggning.

Fredagen den 8 april infaller romernas internationella dag (nationaldag). Romernas är en av Sveriges nationella minoriteter. Kinda kommun uppmärksammar dagen genom att hissa den romska flaggan.

Ukrainska flaggan