Färdtjänstresor överlämnas till Östgötatrafiken 1 juli

Från och med 1 juli övergår bokning och avbokning av färdtjänstresa till Östgötatrafiken. Det kommer innebära viss förändring för färdtjänstberättigade i Kinda kommun. Myndighetsutövningen kommer vara kvar i kommunen och fungera som tidigare.

Bokning och avbokning

Bokning och avbokning av färdtjänstresa sker hos Östgötatrafikens beställningscentral på 0771 – 71 10 20 som är bemannat dygnet runt. Boka minst 2 timmar innan resans avgång. Här avbokas även enstaka fasta/stående resor så som vid exempelvis sjukdom. Om du åker regelbundet under minst fem veckors vissa tider så kan du beställa återkommande resor. Detta görs hos beställningscentralen via telefon 0142-140 00 eller via e-post rbc-fast@ostgotatrafiken.se

Egenavgiften

Egenavgiften kommer att 26 kr inom hela Kinda kommun.

Trafikdygnet ändras

Resor kan genomföras alla dagar, måndag-söndag mellan klockan 06.00-01.00. Vi har inte fler fordon så trafiken kommer att se ut som i dagsläget, men med möjlighet att resa senare på dygnet. I och med denna förändring så försvinner också nuvarande tidtabell.

Nytt regelverk

Läs igenom nytt regelverk för färdtjänst här.

Telefonnummer

Östgötatrafikens beställningscentral 0771 – 71 10 20 - samma nummer för färdtjänst och sjukresa
Östgötatrafiken fasta resor 0142 – 140 00Östgötatrafikens kundtjänst 0771 – 21 10 10 - Vid klagomål, frågor om sjukresa, biljettutbud med mera.

Dokument

Informationshäfte om färdtjänst i Kinda kommun Pdf, 169.8 kB.

Regler för kommunöverskridande färdtjänst Pdf, 335.6 kB.