Arbete med vattenledningar i Rimforsa 23-25/1 och i Ydrefors 24/1

I Rimforsa kan det förekomma brunt vatten när arbetet är färdigt. I Ydrefors kommer vattnet stängas av under kortare stunder under dagen.

Efter påsläpp av vattenförsörjningen kan det förekomma luft i ledningar och även grumligt vatten. Vi råder er då att spola tills det blir klart vatten i kranen igen. Undvik att tvätta känsliga, ljusa kläder innan det har blivit klart vatten i ledningarna.