Vi har tilldelats drygt 31 miljoner för fiberutbyggnad!

Bidragen täcker totalt 12 projekt spridda över hela kommunen och kommer att nå 264 fastigheter vid tomtgräns och ytterligare fritidshus som själva får ombesörja schaktning till anslutningspunkt.

Det är EU-medel från Post- och telestyrelsen som ska gå till fiberutbyggnadsprojekt i Kinda kommun!

Fiber