Vem blir 2024 års kulturpristagare?

Du har väl inte missat att i år delas Kinda kommuns kulturpris ut? Priset delas ut jämna år och här kan du lämna ditt förslag till pristagare senast den 10 april.

Sedan 1987 delar Kinda kommun ut ett kulturpris på 10 000 kr för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Kulturpriset utdelas vartannat år till en eller flera personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Kinda kommun och har utfört en för Kinda kommun värdefull kulturgärning. Även förening med verksamhet inom kommunens kulturliv kan erhålla priset.

Vem som helst kan nominera kandidater. Utifrån de inkomna förslagen tar därefter Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vem som ska tilldelas priset. Utdelning av kulturpriset sker, om möjligt, i samband med firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Vem tycker du ska få priset?

Senast den 10 april sänder du förslag och motivering till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kinda kommun
Box 1
590 40 Kisa

Märk förslaget "Kulturpris"

Du kan också fylla i nedanstående formulär.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 april klockan 00.01.

Nedanstående har tidigare erhållit stipendiet:
1988 Curt von Wachenfeldt
1989 Elsi och Anders Bönner
1990 Gillis Johansson
1991 Lolo Holmquist
1992 Gerda Antti och Sture Karlsson
1993 Gunnar Larsson
1994 Horns Musikkår
1995 Musikkällan och Jazz och Rockverksta´n
1996 Gun-Britt Monell
1997 Göte Lindqvist
1998 Matte Liegnell
1999 Bill Brolin
2000 Kurt Rodin
2001 Inger Södergren
2002 Fredrik Johnsson
2003 Göran Djurstedt
2004 Inget pris utdelas
2006 Bertil Nilsson
2008 Gudrid Hansen
2010 Erik Björklund och föreningen HornYver
2012 Alve Gustavsson
2014 Hycklinge JUF
2016 Madeleine van Nigtvecht och Karl Oskar Pettersson
2018 Kisa Allsång till Bertil Nilssons minne
2020 Bertil och Karin Almlöf
2022 Siewert och Kersti Johnsson, Nostalgimacken i Björkfors