Ungdomsenkäten "Om mig"

Ungdomsenkäten "Om mig" är en webbenkät som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

avatarer av fyra ungdomar